Jubileusz kapłaństwa

W dniu 23 czerwca 2018 roku o godzinie 15.00 świętować będziemy złoty jubileusz kapłaństwa naszego współbrata - o. Józefa Chlebka OMI. Jubilat urodził się 4 grudnia 1942 roku. Pierwszą oblację (śluby zakonne) złożył w 1962 roku, a święcenia prezbiteratu przyjął 23 czerwca 1968 roku. Godzina Eucharystii jubileuszowej nie jest przypadkowa, bowiem ojcu Józefowi bardzo bliski jest kult Miłosierdzia Bożego i Matki Miłosierdzia. Ze względu na bardzo ciężki stan zdrowia naszego współbrata, liczymy, że choć na chwilę pojawi się pośród nas, abyśmy mogli mu podziękować za jego obecność i wkład w życie wspólnoty domowej, posługi misjonarskiej oraz życia parafialnego. Serdecznie zapraszamy na jubileuszowe uroczystości do parafii na Pogorzelcu.

Jednocześnie polecamy Waszym modlitwom życie i zdrowie ojca Józefa, prosząc dla niego o wypełnienie się woli Bożej w jego życiu.


Zmiany personalne w kędzierzyńskiej wspólnocie oblackiej

Prowincjał Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, komunikatem z posiedzenia Rady Prowincjalnej z 28 maja 2018 roku, dokonał zmian personalnych w komunitecie kędzierzyńskim.

O. mgr lic. Mieczysław Hałaszko OMI

Dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Eugeniusza de Mazenoda OMI na kędzierzyńskim Pogorzelcu oraz drugi radny komunitetu zakonnego, od dnia 16 sierpnia 2018 roku obejmie funkcję superiora (przełożonego) naszego domu zakonnego w Kokotku (diecezja gliwicka).

 

 

 

 

 

 

O. mgr Tomasz Woźny OMI

Dotychczasowy wikariusz parafii p.w. św. Eugeniusza de Mazenoda OMI, katecheta w szkole podstawowej, od 1 lipca 2018 roku obejmie urzędy: dyrektora rezydencji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Zahutyniu k. Sanoka, ekonoma tegoż domu oraz proboszcza parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zahutyniu (archidiecezja przemyska).

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie ojciec prowincjał skierował do posługi w naszej wspólnocie:

O. mgr Krzysztof Jurewicz OMI

Dotychczasowy dyrektor Sekretariatu Powołań przy Domu Prowincjalnym w Poznaniu, od dnia 16 sierpnia obejmie urząd proboszcza parafii na Pogorzelcu, będzie również służył radą superiorowi domu zakonnego (drugi radny).

 

 

 

 

Frater mgr Piotr Lichaczewski OMI

Dotychczasowy scholastyk domu formacyjnego w Obrze (Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej), od dnia 1 lipca 2018 roku będzie domownikiem naszej wspólnoty zakonnej.

 

 

 

 

Współbraciom, którzy przechodzą na inne placówki naszej prowincji, dziękujemy za wszelkie dobro i budowanie wspólnoty zakonnej i parafialnej. Życzymy Wam opieki Niepokalanej i wstawiennictwa św. Eugeniusza. Naszych nowych Współbraci serdecznie oczekujemy w Kędzierzynie-Koźlu.

 


Co się dzieje z misjonarzami ludowymi?

W miesiącach letnich misjonarze z naszego klasztoru są praktycznie cały czas w rozjazdach. Głosimy misje parafialne w: Korytnicy (diecezja drohiczyńska), Zakrzów i Bierawa (diecezja opolska), Czerwonak (archidiecezja poznańska). Jednocześnie podejmujemy posługę kaznodziejską z okazji odpustów i jubileuszy. Obejmujemy również opieką duszpasterską kilkanaście parafii, umożliwiając ich duszpasterzom wyjechanie na urlop. Czekają nas również rekolekcje: wczasorekolekcje w Łebie dla turystów wypoczywających nad polskim morzem oraz rekolekcje ewangelizacyjne dla Oazy Rodzin Domowego Kościoła. Polecamy się Waszej modlitwie.


Odpust parafialny

W sobotę 19 maja 2018 roku świętowaliśmy uroczystość św. Eugeniusza de Mazenoda OMI, biskupa Marsylii – patrona parafii na Pogorzelcu, którą prowadzą Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił Prowincjał Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej – o. Paweł Zając OMI. Koncelebrowali duszpasterze oraz obecni w klasztorze ojcowie. Celebracja liturgiczna zgromadziła parafian oraz zaproszonych gości, pośród których byli m.in. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle – Sabina Nowosielska, ks. mitrat Stanisław Strach z kędzierzyńskiej parafii prawosławnej. W kazaniu ojciec Prowincjał wskazał na koincydencję dat tegorocznych obchodów Uroczystości Zesłania Ducha Świętego z datą narodzin dla nieba św. Eugeniusza. W 1861 roku – jak wskazał kaznodzieja – Pięćdziesiątnica przypadła właśnie 19 maja, kiedy rozpoczynała się agonia świętego biskupa Marsylii. Eugeniusz zmarł we wtorek 21 maja. Ojciec Paweł podkreślił przygotowanie Eugeniusza w myśl kolekty mszalnej z soboty VII tygodnia wielkanocnego – ostatniego dnia przed Pięćdziesiątnicą: “Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy ukończywszy obchód świąt wielkanocnych, przy Twojej pomocy zachowali ich ducha w życiu i postępowaniu”. Przypomniał historię z życia Założyciela, kiedy w katedrze marsylijskiej zamierzano odwołać Eucharystię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego ze względu na chorobę biskupa, św. Eugeniusz nakazał, by msza święta się odbyła bez jego udziału – aby nie pozbawiać wiernych radości i mocy, płynących z tych obchodów. Wskazał również na różne wymiary Wieczernika w naszym życiu – przede wszystkim Wieczernika, gdzie rodzi się Kościół podczas Eucharystii, zachęcając abyśmy dzięki Duchowi Świętemu potrafili dostrzegać obecność Chrystusa w sakramentalnych znakach, pod ornatami obecność apostołów, a w zgromadzonych wspólnotę wierzących. Zwracając się do ministrantów, prowincjał podzielił się również świadectwem rekolekcji powołaniowych, które sprawiły, że jako młody człowiek, odkrył piękno mszy świętej – życząc młodym, aby nigdy na mszy świętej się nie nudzili. Po zakończonych uroczystościach odbyła się agapa, na którą dołączyli zaproszeni prezbiterzy z parafii, w których posługują kędzierzyńscy oblaci.

Parafia w Kędzierzynie-Koźlu jest jedyną w Polsce wspólnotą, której patronem jest Założyciel Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej i jednym z dwóch kościołów jemu dedykowanych.


Kolęda przedmisyjna w Mikołajkach – język nowej ewangelizacji

Pierwszym charyzmatem oblatów jest głoszenie Słowa przez misje parafialne i rekolekcje. W Polskiej Prowincji realizują to zadanie tzw. misjonarze ludowi, którzy przez cały rok przemierzają nasz kraj, głosząc Ewangelię. Każda misja jest odpowiednio wcześnie przygotowywana, aby była czasem odrodzenia parafii i mogła zgromadzić w Kościele również tych, którzy być może dawno przestali tworzyć rodzinę parafialną. Przygotowanie do misji zakłada skierowanie zaproszenia do parafian, aby ten czas był owocny. Przygotowujemy foldery misyjne, banery, plakaty, wykorzystujemy również mass-media. Jedną z misji, którą w tym roku przeprowadzą misjonarze oblaci, jest misja parafialna w Mikołajkach na Mazurach. W tej wspólnocie przygotowanie przybrało bardziej intensywny charakter. Wiąże się ono z tym, o czym wciąż przypomina papież Franciszek, aby wychodzić na peryferie Kościoła, aby wychodzić do ludzi. Czas misji jest czasem odradzania wiary przez słuchanie Słowa – „wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10,17). Aby jednak usłyszeć, trzeba zdobyć się na odwagę, aby przyjść. Dlatego też ojcowie: Paweł Gomulak OMI z Kędzierzyna-Koźla i Janusz Napierała OMI z Laskowic Pomorskich obrali inną drogę dotarcia do parafian z zaproszeniem na misję. Odwiedzają parafian, idąc od domu do domu w trakcie tzw. kolędy przedmisyjnej. Taka forma stanowi idealną okazję, aby spotkać również tych, którzy nie przyjmują już kapłana w trakcie typowej wizyty duszpasterskiej. W początkach naszego zgromadzenia zakonnego podobną praktykę stosował również św. Eugeniusz, odwiedzając parafian, którym oblaci głosili misję świętą. Odbiór ze strony mieszkańców jest bardzo pozytywny – pomimo początkowych niepokojów, jak to ma wyglądać, co przygotować (oczywiście od razu zapowiedziano, że broń Boże, nie składa się żadnych ofiar)... Jest to typowa wizyta pośród obowiązków i zajęć – misjonarze wręczają przygotowane zaproszenie na misję, tłumaczą jak ważny jest to czas, zachęcają do udziału – niekiedy wywiązuje się rozmowa dotycząca wiary, a wszystko kończy się krótką modlitwą i błogosławieństwem. Jest to język nowej ewangelizacji – wykorzystania bogactwa doświadczenia Kościoła i stosowanie go w nowej formie.