Uroczystości pogrzebowe śp. o. Roberta Skupa

Uroczystości pogrzebowe śp. o. Roberta Skupa OMI:

Kędzierzyn-Koźle, parafia pw. św. Eugeniusza de Mazenoda – wtorek, 24 maja:

19.00 – różaniec w intencji zmarłego

19.30 – Msza święta żałobna

Kodeń, parafia pw. św. Anny – środa, 25 maja:

12.30 – różaniec w bazylice

13.00 – Msza święta pogrzebowa, po niej złożenie ciała w kwaterze oblackiej miejscowego cmentarza.


Zmarł o. Robert Skup

W dniu dzisiejszym – w Wigilię uroczystości św. Eugeniusza – w szpitalu w Lublińcu zmarł o. Robert Skup OMI, ekonom naszego klasztoru. Ojciec Robert przebywał w naszym klasztorze od 10 lat i oprócz posługi ekonoma był bardzo dobrym misjonarzem ludowym.

O szczegółach pogrzebu poinformujemy w późniejszym czasie.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie….


Zmarł o. Marian Nowak OMI

W domu zakonnym w Kędzierzynie-Koźlu niespodziewanie zmarł o. Marian Nowak OMI.

Urodził się 8 grudnia 1955 roku w Kędzierzynie-Koźlu. Syn Stefana i Leokadii. Ukończył Technikum Chemiczne w Azotach (Kędzierzyn-Koźle), następnie wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów MN. Po odbyciu nowicjatu na Świętym Krzyżu, złożył pierwsze śluby zakonne 8 wrześnie 1977 roku. Profesję wieczystą złożył 6 września 1981 roku w Kodniu. Święceń prezbiteratu udzielił mu bp Zdzisław Fortuniak w Obrze, 12 czerwca 1983 roku.

Pierwszą placówką śp. ojca Mariana był Lubliniec, gdzie posługiwał jako wikariusz parafii (1983-1984), następnie został skierowany w takim samym charakterze do Kodnia (1984-1988). W latach 1988-1992 przebywał w klasztorze w Gdańsku, gdzie był spowiednikiem i pracował z osobami uzależnionymi w Bolszewie. Od 1992 roku rozpoczął posługę kapelana więziennego we Wrocławiu. Po roku został skierowany do Grotnik w charakterze misjonarza ludowego, następnie w 1994 roku został skierowany do domu zakonnego na Świętym Krzyżu (również jako misjonarz ludowy). Od 1995 roku posługiwał duszpastersko w Republice Czeskiej, za którą tęsknił do końca życia. W 2013 roku powrócił do Polski i został skierowany jako pomoc duszpasterska do Katowic. Od lipca 2014 roku pełnił funkcję misjonarza ludowego w Kędzierzynie-Koźlu.

Odszedł do Pana nagle, 1 lutego 2021 roku.

Uroczystości pogrzebowe:

Kędzierzyn-Koźle (środa, 3 lutego 2021 roku)

Msza św. w kościele św. Eugeniusza de Mazenoda (Pogorzelec) - godz. 18.00

Lubliniec (czwartek, 4 lutego 2021 roku)

Modlitwa różańcowa za zmarłego - godz. 10.30

Msza św. pogrzebowa w kościele św. Stanisława Kostki - godz. 11.00

Złożenie w mogile w oblackiej kwaterze miejscowego cmentarza

 

R.I.P.

(pg-oblaci.pl)


„Spotkałem w moim życiu człowieka, oblata szczęśliwego…” – relacja z uroczystości pogrzebowych śp. o. Leona Witka OMI

W Lublińcu odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. o. Leona Witka OMI. Zmarł w wieku 86 lat, kilkanaście lat przepracował na Białorusi. Żegnała go rodzina, Zgromadzenie, księża diecezjalni wraz z proboszczem rodzinnej parafii zmarłego w Zdunach (diecezja kaliska) – ks. Krzysztofem Ślicznym, Przyjaciele Misji Oblackich, parafianie z Lublińca. Na uroczystości pogrzebowe przybyła także ponad 20-osobowa grupa wiernych z parafii pw. św. Eugeniusza de Mazenoda w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie ojciec Leon pomagał duszpastersko przez ostatnie lata swojego życia.

Liturgii pogrzebowej przewodniczył o. Paweł Zając OMI – prowincjał, który na wstępie Mszy świętej odczytał list kondolencyjny biskupa grodzieńskiego – Aleksandra Kaszkiewicza:

W imieniu wszystkich kapłanów, osób konsekrowanych i ludu wiernego diecezji grodzieńskiej, przesyłam najserdeczniejsze kondolencje Przewielebnemu Ojcu Prowincjałowi, całej Rodzinie Zakonnej, a także Rodzinie i Bliskim Zmarłego.

Śp. Ojciec Leon Witek OMI część swego życia kapłańskiego poświęcił posłudze duszpasterskiej w diecezji grodzieńskiej. Przez 19 lat z wielkim oddaniem i poświęceniem pełnił  posługę proboszcza w parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zareczancze (Balla Kościelna). Nie ulega wątpliwości, że swą gorliwą, bezinteresowną posługą kapłańską, zapałem apostolskim, a także osobistym świadectwem życia przyczynił się do odnowy duchowej i moralnej naszych wiernych – napisał biskup z Białorusi.

Kazanie wygłosił o. Wiesław Nowotnik OMI z Kędzierzyna-Koźla.

Spotkałem w moim życiu człowieka, oblata, księdza szczęśliwego. To było widać na twarzy i w każdym geście., w każdym spojrzeniu. Przeżywał piękne człowieczeństwo i tym zarażał wszystkich, których dotknął na swojej drodze życia. (…) Jak on kochał człowieka, jak on kochał kapłaństwo – mówił kaznodzieja.

Przywołując historię życia śp. ojca Leona, o. Wiesław Nowotnik podkreślał wielkie przywiązanie zmarłego do rodziny, parafii, z której pochodził – wszystkie osoby i miejsca otaczał nieustanną modlitwą.

Zobacz: [Odszedł do Pana śp. o. Leon Witek OMI – wieloletni misjonarz na Białorusi]

Był zawsze duszpasterzem, nawet gdy choroba go miażdżyła. Gdy już brakowało pamięci i sił, on w Kędzierzynie szedł do konfesjonału. Kiedyś żeśmy go szukali: Ojcze, gdzie jesteś? Nie w pokoju, nie w jadalni, nie w salonie, nie w kaplicy. Od 14.00 siedział w konfesjonale. To był ojciec Leon – chciał spowiadać i on to kochał… – podkreślał kaznodzieja.

Gdyśmy z ojcem mieszkali na jednym korytarzu, ojciec często przygotowywał się do wyjazdu. Powiedział, że on tu przyjechał na chwilę i wyjeżdża do Grodna. Były takie chwile, że ojciec był spakowany, brał dwie, trzy rzeczy, ale zawsze jedną – krzyż oblacki. On zawsze oprócz bielizny, brewiarza, miał krzyż oblacki – zawsze. On wybierał się w podróż i wybrał się w podróż…

Krzyż oblacki ojca Leona podczas liturgii pogrzebowej spoczywał na stole Eucharystii.

W Lublińcu, gdzie rozpoczynał swoje kapłaństwo, spoczął w kwaterze oblackiej miejscowego cmentarza.

Ojca Leona wspomina superior kędzierzyńskiej wspólnoty – o. Rafał Kupczak OMI:

 

Odtwarzacz muzyki

Wszyscy tu, na Białorusi łączymy się w modlitwie: my oblaci, którzy zawdzięczamy o. Leonowi bardzo wiele (…) Jesteśmy, ja osobiście, bardzo wdzięczni Panu Bogu, Jego Opatrzności, za o. Leona, za Jego przykład postawy misjonarza, serdecznego współbrata, duchownego ojca – napisał o. Kazimierz Jędrzejczak OMI, pracujący na Białorusi.

Odtwarzacz muzyki

– mówi Ewa Siwak, która pracowała jako kancelistka w kędzierzyńskiej parafii.

Ojciec Leon był także wzorem gorliwości kapłańskiej i radości dla ministrantów z parafii pw. św. Eugeniusza de Mazenoda w Kędzierzynie-Koźlu. Mówi Piotr Pawłowski:

Odtwarzacz muzyki

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

 

(pg)


Odszedł do Pana śp. o. Leon Witek OMI

W szpitalu w Częstochowie -odszedł do Pana śp. o. Leon Witek OMI. Miał 86 lat.

Urodził się w Zdunach koło Krotoszyna 23 marca 1934 roku – syn Stanisława i Salomei. Ukończył oblacki juniorat w Lublińcu i Markowicach. Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1953 roku na Świętym Krzyżu, a święcenia prezbiteratu przyjął 18 marca 1962 roku z rąk ks. abpa A. Baraniaka.

Po święceniach odbył roczny staż pastoralny w Lublińcu, a następnie posługiwał jako wikariusz w Miłomłynie (1963-1965). Pomagał duszpastersko w oblackiej parafii w Białogardzie (1965-1968), skąd trafił na trzy wikariaty: Gorzów Wielkopolski (1968-1971), Wrocław-Pilczyce (1971-1981) i Kędzierzyn-Koźle (1981-1983). W lipcu 1983 roku został administratorem parafii w Zahutyniu oraz przełożonym domu zakonnego. Po sześciu latach trafił do Gorzowa Wielkopolskiego jako superior i ekonom, a następnie do Siedlec, gdzie został przełożonym wspólnoty i pomagał duszpastersko w parafii. W 1992 roku otrzymał obediencję do klasztoru w Gdańsku jako misjonarz ludowy i spowiednik.  W 1995 roku rozpoczął pracę misyjną na Białorusi. Oprócz posługi duszpasterskiej w Adamowiczach k. Grodna był także spowiednikiem kleryków grodzieńskiego seminarium.

Po powrocie do kraju w 2014 roku budował wspólnotę domu zakonnego w Kędzierzynie-Koźlu, udzielając się w tutejszej parafii. Zasłynął jako ceniony i poszukiwany spowiednik, zakonnik o dobrym sercu i niegasnącym uśmiechu na ustach…

Kapłaństwo jest największym darem Bożym. Pełną posługą przy ołtarzu i w konfesjonale. „Posłał mnie Pan głosić Ewangelię najuboższym” – mówił o swoim powołaniu ojciec Leon.

 

R.I.P.


Parafia Rzymskokatolicka św. Eugeniusza de Mazenoda
Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej
ul. Juliusza Ligonia 22

tel.: (77) 483 58 06
e-mail: proboszcz.kedzierzyn@oblaci.net

Konto bankowe Parafii:
PKO SA 60 1240 1659 1111 0000 2595 0346

Dom zakonny Misjonarzy Oblatów MN w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Ligonia 22
47-224 Kędzierzyn-Koźle

tel.: (77) 472 55 21
tel: 511 466 337
e-mail o. superiora: superior.kedzierzyn@oblaci.net