Jubileusz o. Leona Witka OMI [galeria]

W niedzielę 24 marca 2019 roku świętowaliśmy we wspólnocie parafialnej jubileusz 85-lecia życia ojca Leona Witka OMI. Jednocześnie jubilat obchodził 57. rocznicę przyjęcia przez niego święceń prezbiteratu. Wszyscy jesteśmy wdzięczni Bogu za jego obecność pośród nas, posługę przy ołtarzu, a zwłaszcza w konfesjonale. Nie sposób nie wspomnieć o niegasnącym uśmiechu jubilata i niesamowitej pogodzie ducha. Ad plurimos annos!

(pg)


Lubliniec: odszedł do Pana śp. o. Marian Więckowski OMI – były wikariusz na Pogorzelcu i ekonom klasztoru

Dzisiejszej nocy – 15 marca 2019 roku – w szpitalu powiatowym w Lublińcu, ziemską pielgrzymkę zakończył o. Marian Więckowski OMI, domownik lublinieckiego komunitetu.

Urodził się 29 marca 1935 roku w Argenteuil (Francja, departament Val-d’Oise, region Île-de-France). W Polsce jego rodzina zamieszkała w Ostrowie Wielkopolskim, na terenie parafii pw. św. Antoniego. Przez dwa lata uczęszczał do Niższego Seminarium Duchownego w Lublińcu (1950-1952). W 1954 roku wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Nowicjat odbył na Świętym Krzyżu, gdzie złożył pierwsze śluby zakonne, 8 września 1955 roku. Przez kolejne dwa lata kontynuował formację w Markowicach, a następnie w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze (1958-1964). Święcenia diakonatu otrzymał 19 maja 1966 roku w Poznaniu z rąk arcybiskupa Antoniego Baraniaka – metropolity poznańskiego, a prezbiteratu udzielił mu bp Tadeusz Etter w Obrze, w dniu 30 czerwca 1966 roku.

Pierwszą placówką ojca Mariana był Lubliniec, gdzie odbył roczne studium pastoralne. Większość swojego życia posługiwał duszpastersko: Iława – pomoc duszpasterska (1967-1968), Gorzów Wielkopolski – wikariusz (1968-1971), Kędzierzyn-Koźle – wikariusz parafii pw. św. Mikołaja (1971-1975), Katowice – wikariusz (1975-1982), Wrocław – wikariusz (1982-1983) i znów Kędzierzyn-Koźle – wikariusz parafii pw. św. Eugeniusza de Mazenoda (1990-1996). Pełnił również posługę ekonoma w naszych klasztorach w: Katowicach, Wrocławiu, na Świętym Krzyżu, Gdańsku i Kędzierzynie. Od 1 lipca 1996 roku przebywał w klasztorze w Lublińcu. Przez pierwsze dziesięć lat pomagał w parafii pw. św. Stanisława Kostki, następnie został ekonomem komunitetu, a od roku 1999 pełnił posługę radnego domu przy superiorze klasztoru.

W latach 2000-2005 był kapelanem Zakładu Karnego w Lublińcu.

Zakonnik o niesamowitym zmyśle życia wspólnotowego.

Uroczystości pogrzebowe śp. o. Mariana Więckowskiego OMI odbędą się w Lublińcu, w dniu 18 marca 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 11.00.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!

(pg/oblaci.pl)


W klasztorze trwa marcowy dzień skupienia

Zakonnicy z kędzierzyńskiego komunitetu przeżywają comiesięczny dzień skupienia. Rozpoczął się dziś, modlitwą Koronki do Bożego Miłosierdzia, adoracją Najświętszego Sakramentu i pierwszą konferencją ascetyczną. Przewodnikiem dla wspólnoty jest o. Sławomir Dworek OMI - Wikariusz Prowincjalny. W rozważaniach podkreśla rolę szukania woli Bożej i podążania za nią, bowiem tylko jej wypełnianie, daje głębokie szczęście.

Dzień skupienia zakończy się w dniu jutrzejszym Eucharystią w kościele parafialnym o godzinie 8.00.

 

 

 

 

 

(pg)


Dzień skupienia wspólnoty w lutym

Zakończył się comiesięczny dzień skupienia, przeżywany przez wspólnotę zakonną w Kędzierzynie-Koźlu. Animował go o. Dominik Ochlak OMI z klasztoru w Kokotku. Rozpoczął się Eucharystią, sprawowaną przez superiora domu zakonnego – o. Rafała Kupczaka OMI. W programie znalazły się, obok konferencji, Apel Jasnogórski, modlitwa brewiarzowa, koronka do Miłosierdzia Bożego. Dzień ten był również okazją do spotkania się komunitetu (wspólnoty), aby pochylić się nad bieżącymi wydarzeniami i funkcjonowaniem klasztoru.

(pg)


Uroczysta suma w 193. rocznicę zatwierdzenia przez Kościół Konstytucji i Reguł misjonarzy oblatów

W niedzielę 17 lutego 2019 nasze Zgromadzenie obchodziło 193. rocznicę zatwierdzenia przez Kościół reguły zakonnej. Jest to formalny początek istnienia w Kościele takiej formy życia, jak życie oblackie, które prowadzi do osiągnięcia świętości według charyzmatu patrona naszej parafii – św. Eugeniusza de Mazenoda.

Z tej okazji w każdym domu zakonnym naszego Zgromadzenia celebruje się uroczystą Eucharystię, którą oblaci ofiarują w intencji naszej rodziny zakonnej. Podczas niej w sposób uroczysty odnawia się śluby zakonne oraz ponawia się akt ofiarowania Niepokalanej. Jest to również dzień, gdy oblaci gromadzą się we wspólnocie, aby wspólnie świętować w braterskim gronie.

W naszej wspólnocie, w dniu 17 lutego 2019 roku uroczystej Mszy świętej o godzinie 11.30 przewodniczył o. Rafał Kupczak OMI – superior klasztoru. Słowo Boże w tym dniu głosił ojciec proboszcz, a świadectwo składali przedstawiciele Drogi Neokatechumenalnej.