O ojcostwie w klasztorze…

Październikowy dzień skupienia wspólnoty oblackiej animuje o. Łukasz Krauze OMI z naszego domu w Obrze. Tematem rozważań jest "promieniowanie ojcostwa", w nawiązaniu do hasła XVIII Dnia Papieskiego, jaki odbywał się w Kościele polskim w minioną niedzielę. Prowadzący nawiązywał do różnych jego wymiarów w życiu konsekrowanym. Po pierwsze ojcostwo w wymiarze introwertycznym - odwaga, aby być we wspólnocie nie tylko "bratem", ale również czuć się wobec współbraci jako "ojcowie". W kontekście ekstrawertycznym, o. Łukasz podkreślał, aby unikać życia jałowego, ale dążyć do wychodzenia na zewnątrz wspólnoty, jako ojcowie miłosierdzia, którzy nie tylko współczują grzesznikom, ale również pragną przyjść im z pomocą. Ten obraz zilustrował przykładem jednego ze współbraci, który w jednym z klasztorów polskich posługuje pośród ubogich i bezdomnych, znając ich życie i wychodząc do nich na ulice.

Dzień skupienia wspólnoty zakończy msza święta komunitetowa w ramach Eucharystii parafialnej o godzinie 8.00.

Comiesięczny dzień skupienia przeżywany we wspólnotach oblackich jest szansą, do której motywuje nas prawo zakonne. Pośród ciągłego głoszenia słowa Bożego przez misjonarzy ludowych z naszego klasztoru oraz  zaangażowania w działania parafialne naszych duszpasterzy, sami potrzebujemy chwili refleksji nad swoim charyzmatem oraz życiem wewnętrznym. Jest to również wyraz naszej troski, abyśmy głosząc kazania, sami pozwalali się Słowu przemieniać. Wtedy nasza posługa zewnętrzna będzie bardziej owocna.


Jak wygląda instalacja krzyża misyjnego?

Poruszającym momentem podczas misji parafialnej jest instalacja nowego krzyża misyjnego. Ojciec Paweł Gomulak OMI z naszego klasztoru głosił z o. Januszem Napierałą OMI (klasztor w Laskowicach Pomorskich) misję świętą w parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Mikołajkach (diecezja ełcka). Odbyła się ona w dniach 30.09.-07.10.2018 roku. Teren najstarszej parafii w Mikołajkach zamieszkuje około 1400 ludzi, ale specyfika miejscowości turystycznej sprawiła, że misja mogła odbyć się tylko poza sezonem turystycznym (jeśli taki czas w Mikołajkach rzeczywiście istnieje – cierpły weekend sprawił, że jezioro zaroiło się od jachtów). Czas misji poprzedziła tzw. “kolęda przedmisyjna”, kiedy misjonarze chodzili od domu do domu, zapraszając do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Mieli wtedy również okazję poznać bliżej parafian.


Dzień skupienia wspólnoty

Wrześniowy dzień skupienia wspólnoty zakonnej jest animowany przez o. Krzysztofa Ziętkowskiego OMI z naszego klasztoru w Poznaniu. Uczestniczą w nim wszyscy zakonnicy, którzy są obecni w klasztorze - jest to czas odnowy osobistej oraz wspólnotowej. Składa się ze zwyczajnego dnia modlitwy wspólnoty zakonnej oraz konferencji, które w tym miesiącu zostały oparte o obecność Ducha Świętego w naszym posługiwaniu, przepowiadaniu i działalności duszpasterskiej. Ojciec Krzysztof wygłosił konferencje w oparciu o hasło roku duszpasterskiego, obejmując tematy: jestem napełniony Duchem Świętym; Maryja ikoną Ducha Świętego; słuchanie Słowa Bożego. Dzień skupienia rozpoczęliśmy wezwaniem Ducha Świętego oraz modlitwą koronki do Miłosierdzia Bożego, a zakończymy go Eucharystią celebrowaną w kościele parafialnym o godzinie 8.00. Dzień skupienia przewiduje również spotkanie braterskie, na którym wymieniamy się swoimi opiniami dotyczącymi domu, naszej posługi oraz życia wspólnotowego.

Aby podtrzymać zakonną gorliwość oblaci rezerwują sobie jeden cały dzień w miesiącu na modlitwę i skupienie wewnętrzne. Według naszych Konstytucji i Reguł: "Aby oblaci byli coraz bardziej dysponowani do służenia Bogu w Jego Ludzie, każdego miesiąca (...) zarezerwują sobie należyty czas na modlitwę osobistą i wspólnotową, rozważanie i odnowę" (K 35).


Misje parafialne domowników

Jesień jest jednym z okresów w ciągu roku, w których organizuje się misje święte w parafiach. Domownicy naszego klasztoru - oprócz animacji misyjnej w tym czasie - zajmują się przede wszystkim przepowiadaniem misyjnym. Ojciec Rafał wygłosi misję w Chełmie Śląskim (archidiecezja katowicka), o. Robert w Kodniu (diecezja siedlecka) oraz o. Paweł w Kodniu (diecezja siedlecka), Mikołajkach (diecezja ełcka) oraz w Winnicy Poświętnem (diecezja drohiczyńska).
Szczególną misją jest prowadzona obecnie przez o. Pawła i o. Roberta jubileuszowa misja parafialna w Kodniu z okazji 500-lecia parafii oraz 200-lecia diecezji siedleckiej. Ojciec Paweł przez cztery lata posługiwał w Kodniu, jako misjonarz ludowy, opiekun młodzieży, duszpasterz pielgrzymów oraz rzecznik prasowy sanktuarium. Na zakończenie misji w Kodniu Eucharystię sprawować będzie Ordynariusz Siedlecki Biskup Kazimierz Gurda oraz zostanie zainstalowany jubileuszowy krzyż misyjny.

Wszystkie posługi misjonarskie powierzamy Waszej modlitwie.


Superior na profesji wieczystej

Dzień Narodzenia Najświętszej Maryi Panny jest ważnym dniem dla zgromadzenia oraz zapisuje się w osobistej historii każdego oblata. Tradycyjnie tego dnia składamy naszą profesję wieczystą. Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej składają cztery śluby uroczyste: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na wieki oraz wytrwania do śmierci w rodzinie zakonnej. W tym też dniu otrzymują oblacki krzyż, jak znak definitywnego oddania na służbę Kościołowi w zgromadzeniu. W tym roku w Wyższym Seminarium Duchownym oblatów w Obrze, śluby wieczyste na ręce Ojca Prowincjała złożyło 4 naszych współbraci. Delegatem naszego domu był przełożony – o. Rafał Kupczak OMI.

W tym dniu warto również pamiętać w modlitwie o wszystkich oblatach posługujących w naszym klasztorze i parafii, gdyż dla każdego z nich ten dzień jest dniem wyjątkowym. Każdy z nich świętuję rocznicę złożenia oblacji wieczystej. Stąd też w naszych domach właśnie tego dnia wspólnota zbiera się na uroczystym braterskim spotkaniu, aby cieszyć się rodziną zakonną, jaką z powołania Bożego tworzy.