śp. o. Józef Chlebek OMI

W dniu dzisiejszym (10 lipca 2018 roku) w godzinach wieczornych, odszedł do Pana o. Józef Chlebek OMI.

W trakcie ciężkiej choroby i agonii towarzyszyła mu wspólnota zakonna.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie! A światłość wiekuista niechaj mu świeci.

Polecamy modlitwie naszego zmarłego Współbrata.

Uroczystości pogrzebowe:

Czwartek (12 lipca 2018 roku) - msza święta w kościele p.w. św. Eugeniusza de Mazenoda w Kędzierzynie-Koźlu o godz. 18.00 i eksporta ciała śp. o. Józefa Chlebka OMI do Lublińca.

Piątek (13 lipca 2018 roku) - msza święta pogrzebowa w kościele p.w. św. Stanisława Kostki w Lublińcu (diecezja gliwicka) o godzinie 13.00, a następnie złożenie ciała do grobu na kwaterze oblackiej cmentarza w Lublińcu.

Ojciec Józef Chlebek urodził się 4 grudnia 1942 roku. Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1962 roku, a święcenia prezbiteratu przyjął 23 czerwca 1968 roku z rąk abp. Antoniego Baraniaka. Kapłańską posługę rozpoczął w Lublińcu, następnie był wikariuszem w Białogardzie. W Poznaniu pracował w Sekretariacie Powołań i Prokurze Misyjnej. Później o. Józef trafił do Kodnia, gdzie duszpasterzował wśród pielgrzymów, odwiedzających “Częstochowę Podlasia” oraz zainicjował tam koło Przyjaciół Misji Oblackich. W Siedlcach zaangażował się w tworzenie nowej parafii. Wraz z obediencją (skierowaniem) do Grotnik rozpoczęła się w życiu jubilata owocna posługa misjonarza ludowego (rekolekcjonisty), którą kontynuował po przeniesieniu do Kędzierzyna-Koźla. Oprócz posługi duszpasterskiej i misjonarskiej o. Józef znany był z ogromnego zaangażowania na rzecz organizacji corocznych spotkań dla rodziców oblatów, pochodzących z Kędzierzyna i okolic. Odszedł do Pana 10 lipca 2018 roku w otoczeniu wspólnoty zakonnej klasztoru kędzierzyńskiego, w którym spędził ostatnie 25 lat swego życia.

 


Generał w klasztorze

W dniu 3 lipca 2018 roku odwiedził nasz komunitet najwyższy przełożony Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej - o. Louis Lougen OMI. Ojcu generałowi towarzyszył o. Paweł Zając OMI - prowincjał polskiej prowincji. Najważniejszym powodem przyjazdu była chęć złożenia wizyty o. Józefowi Chlebkowi OMI, który w stanie paliatywnym przebywa w swojej wspólnocie zakonnej. Po rozmowie z chorym o. Louis wyrażał swój podziw dla jego pokory i spokoju ducha, podziękował również wspólnocie za opiekę nad współbratem. Wspomniał, że sam niedawno doświadczył śmierci bliskich sobie osób i w sposób oczywisty zaczął częściej myśleć o momencie śmierci - taka postawa o. Józefa jest niesamowitym umocnieniem. Na koniec ojciec generał nałożył ręce na chorego, prosił dla niego o ducha mądrości i udzielił mu błogosławieństwa.

Nadarzyła się również okazja, aby z generałem spotkali się obecni w klasztorze zakonnicy. Ojciec Lougen wspominał swoją wcześniejszą wizytę w Kędzierzynie-Koźlu i zauważył prace remontowe, jakie zostały poczynione w klasztorze. Dopytywał się również o nasze posługiwanie. Po kawie, w towarzystwie prowincjała, wrócił do Kokotka, gdzie uczestniczy w spotkaniu młodzieży oblackiej.

Ojciec Louis Lougen OMI jest amerykańskim oblatem. Pracował jako misjonarz w Brazylii. Pełnił urząd radnego Prowincji São Paulo, Prowincjała Prowincji Stanów Zjednoczonych, a od 2010 roku jest Superiorem Generalnym Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Jest 11 następcą św. Eugeniusza de Mazenoda. Mieszka w Rzymie w domu generalnym zgromadzenia.


Złoty jubileusz kapłaństwa o. Józefa Chlebka OMI

W sobotę 23 czerwca wspólnota zakonna naszego domu świętowała wraz z o. Józefem Chlebkiem OMI, jego złoty jubileusz święceń prezbiteratu. Był to dzień wdzięczności Bogu za dar życia i posługi kapłańskiej naszego jubilata, który od 25 lat jest domownikiem kędzierzyńskiego klasztoru. Pomimo tego, że na kilka tygodni przed rocznicą jego święceń stan zdrowia jubilata znacznie się pogorszył, wziął udział w celebracji eucharystycznej, która zgromadziła również jego rodzinę, parafian i przyjaciół. Życzenia złożyli: rodzina, rada parafialna, pracownicy klasztoru, służba zdrowia. Jubilat otrzymał również Apostolskie Błogosławieństwo papieża Franciszka. Ojciec Józef z trudem krył łzy wzruszenia i pomimo zmęczenia skierował do zebranych słowa podziękowania.

Uroczystości rozpoczęły się modlitwą koronki do Bożego Miłosierdzia. Celebracji eucharystycznej przewodniczył superior kędzierzyńskiego komunitetu, który również wygłosił kazanie. Na koniec liturgii o. Józef skierował do zebranych życzenia, "aby otworzyli swoje serca na Miłosierdzie Boga".

Ojciec Józef Chlebek przyjął święcenia prezbiteratu z rąk abp. Antoniego Baraniaka 23 czerwca 1968 roku. Kapłańską posługę rozpoczął w Lublińcu, następnie był wikariuszem w Białogardzie. W Poznaniu pracował w Sekretariacie Powołań i Prokurze Misyjnej. Później o. Józef trafił do Kodnia, gdzie duszpasterzował wśród pielgrzymów, odwiedzających "Częstochowę Podlasia" oraz zainicjował tam koło Przyjaciół Misji Oblackich. W Siedlcach zaangażował się w tworzenie nowej parafii. Wraz z obediencją (skierowaniem) do Grotnik rozpoczęła się w życiu jubilata owocna posługa misjonarza ludowego (rekolekcjonisty), którą kontynuował po przeniesieniu do Kędzierzyna-Koźla. Oprócz posługi duszpasterskiej i misjonarskiej o. Józef znany jest z ogromnego zaangażowania na rzecz organizacji corocznych spotkań dla rodziców oblatów, pochodzących z Kędzierzyna i okolic.

Złotemu Jubilatowi życzymy Bożego błogosławieństwa za wstawiennictwem św. Józefa, do którego o. Józef żywi szczególne nabożeństwo. Niech Maryja Niepokalana, której się ofiarował oraz św. Eugeniusz - ojciec naszej rodziny zakonnej, wypraszają jubilatowi dar dalszego kroczenia za Jezusem Chrystusem - jedynym i wiecznym Kapłanem.

GALERIA ZDJĘĆ


Jubileusz kapłaństwa

W dniu 23 czerwca 2018 roku o godzinie 15.00 świętować będziemy złoty jubileusz kapłaństwa naszego współbrata - o. Józefa Chlebka OMI. Jubilat urodził się 4 grudnia 1942 roku. Pierwszą oblację (śluby zakonne) złożył w 1962 roku, a święcenia prezbiteratu przyjął 23 czerwca 1968 roku. Godzina Eucharystii jubileuszowej nie jest przypadkowa, bowiem ojcu Józefowi bardzo bliski jest kult Miłosierdzia Bożego i Matki Miłosierdzia. Ze względu na bardzo ciężki stan zdrowia naszego współbrata, liczymy, że choć na chwilę pojawi się pośród nas, abyśmy mogli mu podziękować za jego obecność i wkład w życie wspólnoty domowej, posługi misjonarskiej oraz życia parafialnego. Serdecznie zapraszamy na jubileuszowe uroczystości do parafii na Pogorzelcu.

Jednocześnie polecamy Waszym modlitwom życie i zdrowie ojca Józefa, prosząc dla niego o wypełnienie się woli Bożej w jego życiu.


Zmiany personalne w kędzierzyńskiej wspólnocie oblackiej

Prowincjał Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, komunikatem z posiedzenia Rady Prowincjalnej z 28 maja 2018 roku, dokonał zmian personalnych w komunitecie kędzierzyńskim.

O. mgr lic. Mieczysław Hałaszko OMI

Dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Eugeniusza de Mazenoda OMI na kędzierzyńskim Pogorzelcu oraz drugi radny komunitetu zakonnego, od dnia 16 sierpnia 2018 roku obejmie funkcję superiora (przełożonego) naszego domu zakonnego w Kokotku (diecezja gliwicka).

 

 

 

 

 

 

O. mgr Tomasz Woźny OMI

Dotychczasowy wikariusz parafii p.w. św. Eugeniusza de Mazenoda OMI, katecheta w szkole podstawowej, od 1 lipca 2018 roku obejmie urzędy: dyrektora rezydencji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Zahutyniu k. Sanoka, ekonoma tegoż domu oraz proboszcza parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zahutyniu (archidiecezja przemyska).

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie ojciec prowincjał skierował do posługi w naszej wspólnocie:

O. mgr Krzysztof Jurewicz OMI

Dotychczasowy dyrektor Sekretariatu Powołań przy Domu Prowincjalnym w Poznaniu, od dnia 16 sierpnia obejmie urząd proboszcza parafii na Pogorzelcu, będzie również służył radą superiorowi domu zakonnego (drugi radny).

 

 

 

 

Frater mgr Piotr Lichaczewski OMI

Dotychczasowy scholastyk domu formacyjnego w Obrze (Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej), od dnia 1 lipca 2018 roku będzie domownikiem naszej wspólnoty zakonnej.

 

 

 

 

Współbraciom, którzy przechodzą na inne placówki naszej prowincji, dziękujemy za wszelkie dobro i budowanie wspólnoty zakonnej i parafialnej. Życzymy Wam opieki Niepokalanej i wstawiennictwa św. Eugeniusza. Naszych nowych Współbraci serdecznie oczekujemy w Kędzierzynie-Koźlu.