SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w naszej parafii w trzecią i ostatnią niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 13.00. Możliwy jest również inny termin Chrztu Św. po ustaleniu z o. Proboszczem.
Chrzest dziecka należy zgłosić w biurze parafialnym najpóźniej 14 dni przed uroczystością i dostarczyć poniżej wymienione dokumenty:

    • odpis aktu urodzenia dziecka (do wglądu)
    • świadectwo ślubu kościelnego rodziców
    • dane rodziców chrzestnych oraz zaświadczenie z parafii do której przynależą, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami.

(Chrzestnym może być katolik, który przyjął sakrament bierzmowania i prowadzi życie zgodne z wiara katolicką, będący stanu wolnego lub żyjący w związku sakramentalnym).

Jeżeli rodzice z dzieckiem nie mieszkają na terenie naszej parafii, dostarczają zgodę ze swojej parafii na udzielenie sakramentu chrztu poza własną parafią.

Tradycją naszej parafii jest Msza św. w I rocznicę urodzin dziecka, tzw. Roczek, którą można zarezerwować zgłaszając Chrzest Święty.