SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Sakrament namaszczenia chorych udzielany jest osobom chorym, dlatego należy go przyjmować w wypadkach poważnej i ciężkiej choroby, czy też przed czekającą nas poważną operacją

Udzielany jest:

  • w czasie odwiedzin chorych (po wcześniejszym zgłoszeniu przy zapisywaniu),
  • z okazji Dnia Chorego,
  • z okazji odpustu parafialnego podczas specjalnej Mszy św. dla chorych (w okolicach 21 maja),
  • a także w innych wypadkach, na prośbę osoby chorej lub rodziny, o każdej porze.

ODWIEDZINY CHORYCH

Chorych parafian odwiedzamy na ogół raz w miesiącu, a także przed świętami, w soboty. Odwiedziny rozpoczynają się ok. godz. 9.00; czas przyjścia kapłana zależy od ilości chorych. Szczegółowe terminy podawane są w ogłoszeniach parafialnych. Prosimy o zgłaszanie chorych w zakrystii lub biurze parafialnym, a w nagłych wypadkach, także telefonicznie lub osobiście u duszpasterzy.

Przygotowanie do odwiedzin:

  • Stół przykryty białym obrusem, z ustawionymi świecznikami i krzyżem, woda święcona z kropidłem oraz talerzyk z watą, do wytarcia palców po namaszczeniu przez kapłana (zużyte waciki należy spalić).

Niedzielna Komunia Święta

Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej przychodzą do chorych z Najświętszym Sakramentem w każdą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 8.30. Prosimy o zgłaszanie chorych w zakrystii.