CZESŁAW ZAGAWA, lat 75

środa (17.10.2018 r.), Msza św. godz. 13.00, pogrzeb godz. 14.00 (os. Kuźniczka)

FRANCISZEK KURA, lat 87

sobota (20.10.2018 r.), Msza św. godz. 10.00, pogrzeb godz. 11.00 (os. Kuźniczka)

ANDRZEJ LISOWSKI, lat. 59

sobota (20.10.2018 r.), Msza św. godz. 11.00, pogrzeb godz. 12.00 (os. Kuźniczka)