SABINA DZIKIELEWSKA, lat 71

środa (29.05.2019) Msza św. godz. 11.00, pogrzeb godz. 12.00 (os. Kuźniczka)