Misje parafialne

Święty Jan Paweł II w adhortacji o wiernych świeckich nazywa misje: „środkiem okresowej gruntownej odnowy życia chrześcijańskiego” (47). Nauka Soboru Watykańskiego II o Kościele i doświadczenia współczesne każą nam wykorzystać ten szczególny czas tak, aby był on wydarzeniem wybijającym się ponad inne wydarzenia parafialne. Misja święta może mieć wielkie znaczenie dla odnowy parafii, jeśli będzie właściwie przeprowadzona i przeżyta. Podkreśla to również Kodeks Prawa Kanonicznego: „Proboszczowie zgodnie z zarządzeniem biskupa diecezjalnego powinni w pewnych okresach organizować to przepowiadanie, które nazywa się rekolekcjami i świętymi misjami, lub inne formy przepowiadania dostoso­wane do miejscowych potrzeb ” (770). Okresy te mają być szczególnym czasem mobilizacji parafii. Mają być czasem budzenia sumień, czasem umacniania w wierze, czasem ożywiania gorliwości. W końcu, mają być czasem szczególnej łaski, czasem przejścia Boga przez parafię; czasem głoszenia orędzia misyjnego, zapraszania do wspólnoty, jednania i umacniania więzi braterskich.

Od czasów Założyciela pierwszą posługą Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej jest głoszenie misji parafialnych. Oblaci przygotowują się do tej misji poprzez sześcioletni, pogłębiony cykl homiletyczny w seminarium. Do posługi misjonarzy ludowych (rekolekcjonistów) są odpowiednio dobierani przez Prowincjała, a w trakcie jej wykonywania pogłębiają dalej swoją formację, m.in. poprzez coroczne spotkania formacyjne. Misje prowadzone przez oblatów mają wymiar kerygmatyczny, gdyż jako cel stawiają sobie odnowienie całej wspólnoty parafialnej oraz wyjście do tych, którzy mają najmniejszy kontakt z Kościołem.

 

Przebieg misji parafialnej

Misja święta trwa tydzień (od niedzieli do niedzieli). Obejmuje nauki dla dorosłych, misyjkę dla dzieci, misyjkę dla młodzieży, nauki stanowe (kobiety, mężczyźni, młodzież). Obejmuje również spotkania dla chorych, małżeństw z małymi dziećmi oraz spotkanie z błogosławieństwem dla rodzin oczekujących narodzin dziecka. Tydzień podzielony jest na dwa okresy: pokutny, który trwa do środy włącznie (zgodnie z oblacką tradycją nie sprawujemy wtedy sakramentu pokuty i pojednania, aby przygotować się do spowiedzi misyjnej) oraz okres uroczystości. Zwieńczeniem misji jest nabożeństwo zakończenia przed krzyżem misyjnym w niedzielne popołudnie.

Przykładowe programy:

 

 

 

 

 

http://www.slawikow.pl/MISJE_SWIETE_PLAN-404.html

Przygotowanie

Misję świętą należy odpowiednio wcześnie zaplanować i przygotować. Przygotowanie obejmuje:

  • ustalenie optymalnej daty z misjonarzami (zakładka kontakt);
  • spotkanie misjonarzy z proboszczem, aby poznać duszpasterskie potrzeby parafii;
  • przygotowanie materiałów wizualnych zapraszających na wydarzenie (folder misyjny, który trafi do wszystkich domów parafii, ewentualnie inne formy: kolęda przedmisyjna, banery, zaproszenia wideo na stronę parafialną – misjonarze z naszego domu są w stanie zaproponować odpowiednie projekty, przygotowane do druku);
  • ustalenie daty kazania przedmisyjnego, w którym uwrażliwia się wiernych na specyfikę i wagę czasu misji – od tego czasu rozpoczyna się modlitwa parafii za misję świętą;

Każdą misję parafialną przygotowuje się indywidualnie – jest zatem możliwość wybrania lub poszerzenia form przygotowania. Przykłady:

http://oblaci.pl/2018/04/26/koleda-przedmisyjna-w-mikolajkach-jezyk-nowej-ewangelizacji/

https://www.youtube.com/watch?v=9yzKzZ-T8Wg

Przykładowe galerie z przebiegu misji świętej:

http://www.duchaswietego-kk.pl/parafia/index.php/377-misje-parafialne

http://www.wyry.archidiecezja.katowice.pl/site/gallery#nanogallery/nanoGallery2/6430616004764896385
Fragmenty nabożeństwa zakończenia misji wraz z instalacją nowego krzyża misyjnego: https://www.youtube.com/watch?v=8ZBjKTETIfA

Rekolekcje, Tridua, peregrynacje

Zakonnicy z naszego klasztoru mają również bogate doświadczenie w prowadzeniu rekolekcji okresowych (wielkopostne, adwentowe), tematycznych (młodzieżowe, charyzmatyczne, kursy ewangelizacyjne, Domowy Kościół), jak również stanowych (dla księży, zakonników, sióstr zakonnych). Prowadzimy również tridua przed odpustami, ważnymi wydarzeniami (np. przed ogłoszeniem NMP patronką Gorlic, z okazji jubileuszu 800-lecia bazyliki w Strzelnie). Prowadzimy również peregrynacje Matki Bożej Jasnogórskiej w Ikonie Nawiedzenia, Chrystusa Miłosiernego, Matki Bożej Kodeńskiej i męczenników z Pratulina. Oblaci głoszą również kazania odpustowe i okolicznościowe.

Zastępstwa

Tradycją domu kędzierzyńskiego jest chętne wspomaganie duchowieństwa diecezjalnego w posłudze duszpasterskiej. Oblaci obejmują swoją opieką parafie, gdy duszpasterze wyjeżdżają na zasłużony urlop, albo gdy zachodzi nagląca potrzeba – chętnie podejmują wszelką pomoc duszpasterską.

W przypadku prośby o Misję Świętą, rekolekcje czy zastępstwo, prosimy o kontakt:

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej
ul. Ligonia 22
47-224 Kędzierzyn-Koźle
Przełożony domu (superior)
o. Rafał Kupczak OMI

Tel: (77) 472 55 21
Tel: 511 466 337
Email: superior.kedzierzyn@oblaci.net