POGRZEB KATOLICKI

Wszystkich formalności dokonujemy w biurze parafialnym, po ustaleniu w zakładzie pogrzebowym wolnego terminu, w kaplicy na cmentarzu oraz możliwości odprawienia Mszy Świętej w kościele.

Potrzebne dokumenty:

  • akt zgonu,
  • zaświadczenie o przyjętych sakramentach,
  • pozwolenie na pogrzeb (jeśli osoba nie mieszkała na terenie naszej parafii),
  • w przypadku organizacji pogrzebu w innej parafii, potrzebna jest zgoda na pogrzeb poza miejscem zamieszkania.