SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Do sakramentu bierzmowania przystępuje młodzież ochrzczona, która przystąpiła do I Komunii Świętej, uczęszczająca na lekcje religii, wcześniej przygotowana poprzez pełne uczestnictwo w życiu Kościoła.

Przygotowania odbywają się w ciągu trzech lat nauki w szkole podstawowej w klasie 6, 7 i 8 poprzez:

  • katechezę szkolną,
  • posiadanie dzienniczka do bierzmowania (jeden dzienniczek na jeden rok), który zakupujemy na początku września każdego roku w biurze parafialnym,
  • uczestnictwo w niedzielnych Mszach św.,
  • uczestnictwo w nabożeństwach okolicznościowych (Różaniec, Roraty, Droga krzyżowa, Gorzkie Żale, nabożeństwa majowe),
  • spotkania z kapłanem przygotowującym do sakramentu.

Dorośli, którym nie udało się przystąpić do sakramentu bierzmowania w trakcie nauki szkolnej, mogą to uczynić w dodatkowych terminach w katedrze pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu po odpowiednim przygotowaniu. W naszym dekanacie przygotowania odbywają się w parafii Ducha Świętego w Kędzierzynie-Koźlu (osiedle Piasty). Szczegółowe informacje w biurze parafialnym w/w parafii pod nr tel. 77 483 73 50