O. RAFAŁ KUPCZAK OMI

Przełożony domu zakonnego (superior) od 2016 roku. Misjonarz ludowy (rekolekcjonista).
Pochodzi z Zabłocia – parafia Kodeń (diecezja siedlecka). Pierwsze śluby zakonne złożył w klasztorze na Świętym Krzyżu 8 września 2001 roku, a święcenia prezbiteratu przyjął 26 maja 2007 roku. Imieniny obchodzi 29 wrześna.


O. ROBERT SKUP OMI

Ekonom klasztoru. Misjonarz ludowy (rekolekcjonista) – II radny domu zakonnego.
Urodził się 21 lipca 1974 roku. Pochodzi z Siedlec. Pierwszą profesję złożył 8 września 1994 roku, a święcenia prezbiteratu przyjął 17 czerwca 2000 roku. Studiował teologię duchowości (licencjat) na Pontificia Facoltà Teologica Teresianum w Rzymie. Imieniny obchodzi 17 kwietnia.


O. KRZYSZTOF JUREWICZ OMI

W klasztorze pełni funkcję I radnego domu zakonnego. Proboszcz parafii pw. św. Eugeniusza de Mazenoda w Kędzierzynie-Koźlu od 2018 roku.
Urodził się 28 maja 1975 roku. Pochodzi z Iławy. Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1997 roku, a święcenia prezbiteratu przyjął 21 czerwca 2003 roku. Imieniny obchodzi 25 lipca.

Duszpasterze


O. MARCIN DYRDA OMI

Wikariusz parafii pw. św. Eugeniusza de Mazenoda w Kędzierzynie-Koźlu. Urodził się 23 czerwca 1979 roku w Tychach. Powołanie odkrył dosyć późno, bo dopiero w wieku 33 lat rozpoczął nowicjat zakonny. Tutejsza parafia jest jego pierwszą placówką po święceniach kapłańskich, które przyjął w maju 2019 roku.


O. FRANCISZEK ŻOK OMI

Misjonarz ludowy (rekolekcjonista).
Pochodzi z Wielkopolski. Urodził się 26 kwietnia 1948 roku. Pierwsze śluby zakonne złożył 8 września 1967 roku, a święcenia prezbiteratu przyjął 23 kwietnia 1973 roku. Imieniny obchodzi 11 maja.

O. ANTONI SKWIERAWSKI OMI

Urodził się 3 czerwca 1933 roku. Pierwsze śluby złożył 8 września 1953 roku, a święcenia prezbiteratu przyjął 24 czerwca 1959 roku. Pomaga w parafiach niemieckojęzycznych. Imieniny obchodzi 13 czerwca.

O. ANTONI WALISKO OMI

Misjonarz ludowy (rekolekcjonista). Kapelan sióstr w Porębie k. Kędzierzyna-Koźla.
Urodził się 13 marca 1953 roku. Pierwsze śluby złożył 8 września 1973 roku, a święcenia prezbiteratu przyjął 17 czerwca 1979 roku. Imieniny obchodzi 13 czerwca.

O. LEON WITEK OMI

Urodził się 23 marca 1934 roku w Zdunach k. Krotoszyna. Pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1953 roku, a święcenia prezbiteratu przyjął 18 marca 1962 roku z rąk ks. bpa A. Baraniaka. Przez wiele lat posługiwał na Białorusi, gdzie oprócz pracy duszpasterskiej był także spowiednikiem kleryków grodzieńskiego seminarium. Pasją o. Leona jest niewątpliwie uśmiech i poczucie humoru. Udziela się ofiarnie w życiu parafialnym. Imieniny obchodzi 11 kwietnia.

O. JANUSZ NAPIERAŁA OMI

Misjonarz ludowy (rekolekcjonista). Urodził się 30 maja 1969 roku. Pochodzi z Czerwonaka pod Poznaniem. Pierwsze śluby zakonne złożył w klasztorze na Świętym Krzyżu 8 września 2002 roku, a święcenia prezbiteratu przyjął 31 maja 2008 roku. Imieniny obchodzi 21 listopada.

O. MARIAN NOWAK OMI

Misjonarz ludowy (rekolekcjonista).
Urodził się 8 grudnia 1955 roku w Kędzierzynie-Koźlu. Pierwszą profesję w zgromadzeniu złożył 8 września 1977 roku, a święcenia prezbiteratu przyjął 12 czerwca 1983 roku. Przez wiele lat posługiwał jako duszpasterz w Czechach. Imieniny obchodzi w dniu swoich urodzin – 8 grudnia.

O. MARIUSZ PIASECKI OMI

Wikariusz parafii pw. św. Eugeniusza de Mazenoda w Kędzierzynie-Koźlu.
Urodził się 4 września 1984 roku w Parczewie (diecezja siedlecka). Pierwsze śluby złożył 8 września 2004 roku, a święcenia prezbiteratu przyjął 29 maja 2010 roku w Obrze. Imieniny obchodzi 19 stycznia.

Duszpasterze


O. PIOTR LEPICH OMI

Urodził się w 1961 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1990 roku z rąk abp. Jerzego Stroby. W latach 1991-2006 był misjonarzem w Kamerunie północnym. Po powrocie z misji pracował na Świętym Krzyżu, Markowicach, Łebie. Od lipca 2019 należy do wspólnoty w Kędzierzynie-Koźlu.

O. JÓZEF NIESPOREK OMI

Urodził się 19 kwietnia 1944 roku.Pierwsze śluby zakonne złożył 8 września 1969 roku, a święcenia prezbiteratu przyjął 22 czerwca 1975 roku. Przez wiele lat posługiwał w Niemczech. Imieniny obchodzi 19 marca.


O. WIESŁAW NOWOTNIK OMI

Wikariusz w parafii pw. św. Eugeniusza de Mazenoda w Kędzierzynie-Koźlu. Urodził się 1 grudnia 1969 roku. Pierwsze śluby zakonne złożył 8 września 1990 roku, a święcenia prezbiteratu przyjął 20 czerwca 1996 roku. Uzyskał tytuł licencjata rzymskiego na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Imieniny obchodzi 9 grudnia.

Duszpasterze