SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed wcześniej zarezerwowaną datą ślubu.

Potrzebne dokumenty:

  • świadectwo chrztu z adnotacją o bierzmowaniu i stanie wolnym,
  • dowody osobiste,
  • świadectwo ukończenia katechizacji,
  • zaświadczenie o odbytym kursie przedmałżeńskim,
  • zaświadczenie (do ślubu konkordatowego) z USC, stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  • dane świadków (wiek i adres).

Jeżeli narzeczeni nie są naszymi parafianami, licencję lub pisemne pozwolenie na błogosławieństwo poza parafią i prośbę o przeprowadzenie rozmów kanonicznych.