Co nowego w klasztorze? Krótka relacja z życia wspólnoty kędzierzyńskiej

12 maj 2019

Na zakończenie wizytacji kanonicznej naszej Wspólnoty, ojciec prowincjał Paweł Zając, podczas Mszy św.  w naszym kościele razem ze wspólnotą zakonną i parafialną dziękował Bogu za 60 lat życia kapłańskiego o. Antoniego Skwierawskiego OMI. Eucharystii przewodniczył sam jubilat, a ojciec prowincjał wygłosił okolicznościowe kazanie. Były też życzenia. Jako pierwsi winszowali przedstawiciele rady parafialnej.

26 maj

Ojciec superior reprezentował wspólnotę na spotkaniu przełożonych w Piekarach Śląskich. Podczas Eucharystii dziękowaliśmy za 100 letnią posługę oblatów, która rozpoczęła się w tym sanktuarium. Przełożonych zaszczycił niespotykany gość.

24 czerwiec

Po  długich latach posługi w naszej wspólnocie pożegnaliśmy o. Franciszka Kaczmarka OMI, który decyzją prowincjała został przeniesiony do naszego klasztoru w Lublińcu, aby tam w godnych warunkach i pod dobrą opieką przeżywać  czas doświadczenia choroby.  Wszystko rozpoczęło się uroczystą kolacją.

W tym dniu nasz  superior, o. Rafał Kupczak OMI, został oficjalnie wprowadzony na urząd przełożonego na drugie trzech lecie. Nowa rada domowa (najbliżsi współpracownicy superiora) to ojcowie: proboszcz Krzysztof Jurewicz – I Radny, o. ekonom Robert Skup – II Radny.

1 lipiec

Do naszej wspólnoty dołączyli ojcowie: Marcin Dyrda OMI (wikariusz), Janusza Napierała OMI (misjonarz ludowy), Piotr Lepich (długoletni misjonarz z Kamerunu)

2-3 wrzesień

Nasza wspólnota pod przewodnictwem o. Piotra Lepicha OMI przeżyła kolejny dzień skupienia, był to czas budowania się przykładem duchowości o. Piotra i Ojców Pustyni, których przywoływał

7-8 październik

Ojciec Janusz Napierała OMI zdobył się na odwagę by do nas, zakonników, podczas dnia skupienia mówić o miłości, ale w całkiem nowej odsłonie. Jesteśmy wdzięczni!!!

R. Kupczak OMI


Pożegnanie ojca Pawła Gomulaka OMI

Podczas Mszy św. w Poniedziałek Wielkanocny, słyszeliśmy zaproszenie biskupa opolskiego na poświęcenie terenu pod budowę nowej parafii w Opolu, o której poprowadzenie poprosił misjonarzy oblatów. Nowa wspólnota za patrona będzie miała św. Jana Pawła II. Powstanie jednocześnie nowy klasztor, ponieważ naszą posługę zawsze wypełniamy we wspólnocie i przez wspólnotę. W Opolu będzie czterech oblatów. Wśród "pionierów" będzie również nasz dotychczasowy domownik - o. Paweł Gomulak OMI. W Kędzierzynie-Koźlu był misjonarzem ludowym przez ostatnie pięć lat, posługiwał również w naszej parafii - także jako Misjonarz Miłosierdzia, ustanowiony przez papieża Franciszka. Jest odpowiedzialny za media prowincji polskiej i przez ostatnie lata prowadził naszą stronę internetową oraz profil na Facebooku.


Peregrynacja obrazu Matki Bożej Kodeńskiej

W dniach 2-3 kwietnia 2019 roku gościła w naszej parafii kopia cudownego obrazu Matki Bożej Kodeńskiej – Królowej Podlasia – Matki Jedności. Przybyła z sanktuarium, którym od 1927 roku opiekują się Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Przygotowaniem do tego niezwykłego wydarzenia były rekolekcje parafialne, które głosił o. Sebastian Wiśniewski OMI – przełożony wspólnoty zakonnej w Kodniu.

W niedzielę 31 marca odbył się spektakl pt.: “Pasja” w wykonaniu Teatru A z Gliwic. Poruszające widowisko zgromadziło wielu parafian.

We wtorek 2 kwietnia o godzinie 17.30 rozpoczęło się oczekiwanie na przybycie samochodu-kaplicy wraz z wizerunkiem Matki Bożej Kodeńskiej. Po przybyciu obrazu uroczyście wniesiono go do świątyni, gdzie rozpoczęła się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem superiora kędzierzyńskiego komunitetu z udziałem oblatów oraz prezbiterów obu dekanatów naszego miasta. Opiekunem obrazu był o. Damian Dybała OMI – proboszcz parafii pw. św. Anny w Kodniu i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej. Towarzyszył mu br. Adam Makarewicz OMI z kodeńskiej wspólnoty zakonnej. Kazanie podczas Mszy św. wygłosił rekolekcjonista.

Poruszającym momentem obecności Matki Bożej Kodeńskiej w Kędzierzynie-Koźlu był obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Wierni zawierzali swoje ogniska domowe Tej, którą od wieków wzywano jako Matkę Jedności. Był to wymowny czas pojednania i umacniania więzi rodzinnych.

Podczas peregrynacji istnieje również możliwość przyjęcia szkaplerza kodeńskiego, który włącza w dobra duchowe Zgromadzenia. Jest to nie tylko wyraz łączności z kodeńskim sanktuarium, ale również zaproszenie do kształtowania swojego życia i duchowości na wzór serca i wiary Matki Bożej. Wielu spośród naszych parafian dołączyło do wspólnoty szkaplerznej, wpisując się do księgi i przyjmując ten znak pobożności, dzięki posłudze o. Sebastiana Wiśniewskiego OMI. Przed wizerunkiem Matki Bożej Kodeńskiej złożono również deklarację duchowej adopcji dziecka poczętego – otaczając modlitwą dzieci poczęte i ich rodziców, z prośbą do Bożej Opatrzności, aby dane im było przyjść na ten świat i wzrastać w szczęśliwych i pełnych miłości rodzinach.

Po zakończeniu Eucharystii, była możliwość do indywidualnej modlitwy przed wizerunkiem Matki Bożej. Czuwania przed obrazem podjęły się wspólnoty parafialne: Odnowa w Duchu Świętym, Wspólnota młodzieżowa Niniwa, zespół muzyczny, Róże Różańcowe. Kulminacją czuwania była modlitwa Apelu Jasnogórskiego, podczas której dokonano aktu zawierzenia parafii Matce Bożej Kodeńskiej.

Z całą pewnością obecność Matki Bożej w znaku obrazu kodeńskiego był dla naszej parafii wydarzeniem bez precedensu. Przed wizerunkiem gromadziło się bardzo wielu parafian z Pogorzelca, jak również z innych części miasta. Przyszedł jednak czas, kiedy trzeba było pożegnać Maryję, ale dzieła Boże, które dokonały się w tym czasie, z pewnością będą owocować w naszej pobożności i życiu wspólnoty parafialnej.

(pg/zdj. M. Piasecki OMI (spektakl)/zdj. M-studio Foto-Lidka z Nysy)


Jubileusz o. Leona Witka OMI [galeria]

W niedzielę 24 marca 2019 roku świętowaliśmy we wspólnocie parafialnej jubileusz 85-lecia życia ojca Leona Witka OMI. Jednocześnie jubilat obchodził 57. rocznicę przyjęcia przez niego święceń prezbiteratu. Wszyscy jesteśmy wdzięczni Bogu za jego obecność pośród nas, posługę przy ołtarzu, a zwłaszcza w konfesjonale. Nie sposób nie wspomnieć o niegasnącym uśmiechu jubilata i niesamowitej pogodzie ducha. Ad plurimos annos!

(pg)


Lubliniec: odszedł do Pana śp. o. Marian Więckowski OMI – były wikariusz na Pogorzelcu i ekonom klasztoru

Dzisiejszej nocy – 15 marca 2019 roku – w szpitalu powiatowym w Lublińcu, ziemską pielgrzymkę zakończył o. Marian Więckowski OMI, domownik lublinieckiego komunitetu.

Urodził się 29 marca 1935 roku w Argenteuil (Francja, departament Val-d’Oise, region Île-de-France). W Polsce jego rodzina zamieszkała w Ostrowie Wielkopolskim, na terenie parafii pw. św. Antoniego. Przez dwa lata uczęszczał do Niższego Seminarium Duchownego w Lublińcu (1950-1952). W 1954 roku wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Nowicjat odbył na Świętym Krzyżu, gdzie złożył pierwsze śluby zakonne, 8 września 1955 roku. Przez kolejne dwa lata kontynuował formację w Markowicach, a następnie w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze (1958-1964). Święcenia diakonatu otrzymał 19 maja 1966 roku w Poznaniu z rąk arcybiskupa Antoniego Baraniaka – metropolity poznańskiego, a prezbiteratu udzielił mu bp Tadeusz Etter w Obrze, w dniu 30 czerwca 1966 roku.

Pierwszą placówką ojca Mariana był Lubliniec, gdzie odbył roczne studium pastoralne. Większość swojego życia posługiwał duszpastersko: Iława – pomoc duszpasterska (1967-1968), Gorzów Wielkopolski – wikariusz (1968-1971), Kędzierzyn-Koźle – wikariusz parafii pw. św. Mikołaja (1971-1975), Katowice – wikariusz (1975-1982), Wrocław – wikariusz (1982-1983) i znów Kędzierzyn-Koźle – wikariusz parafii pw. św. Eugeniusza de Mazenoda (1990-1996). Pełnił również posługę ekonoma w naszych klasztorach w: Katowicach, Wrocławiu, na Świętym Krzyżu, Gdańsku i Kędzierzynie. Od 1 lipca 1996 roku przebywał w klasztorze w Lublińcu. Przez pierwsze dziesięć lat pomagał w parafii pw. św. Stanisława Kostki, następnie został ekonomem komunitetu, a od roku 1999 pełnił posługę radnego domu przy superiorze klasztoru.

W latach 2000-2005 był kapelanem Zakładu Karnego w Lublińcu.

Zakonnik o niesamowitym zmyśle życia wspólnotowego.

Uroczystości pogrzebowe śp. o. Mariana Więckowskiego OMI odbędą się w Lublińcu, w dniu 18 marca 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 11.00.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!

(pg/oblaci.pl)