W dniach 12-14 listopada 2019 roku miała miejsce doroczna sesja formacyjna misjonarzy ludowych. Spotkanie odbyło się w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze. Ci, którzy na co dzień głoszą słowo Boże poprzez misje parafialne i rekolekcje, spotkali się, aby pogłębić swoją wiedzę i horyzonty pastoralne, spotkać się na modlitwie i wzajemnym dzieleniu. Homiletom i homilistom towarzyszył prowincjał polskich oblatów – o. Paweł Zając OMI. W spotkaniach uczestniczyli również klerycy najstarszych roczników, którzy rozeznają wybranie posługi głoszenia, która wpisana jest w samo źródło charyzmatu oblackiego.

Tegoroczna sesja formacyjna oparta była o tematykę przepowiadania do młodzieży: “Rola przepowiadania do młodzieży w kształtowaniu postaw”. Prelegenci, zaproszeni przez komisję misjonarską, dzielili się swoim doświadczeniem przemawiania i pracy z ludźmi młodymi.

Pierwszym gościem sesji był bp Marek Solarczyk – biskup pomocniczy warszawsko-praski. Dzieląc się swoim doświadczeniem – przede wszystkim katechetycznym, jest to bowiem jedyny biskup w Polsce, który nadal uczy katechezy w szkole – zachęcał, aby przyjmować człowieka młodego z otwartością serca.

Spojrzeć z całą nadzieją na człowieka, bez względu, z jakim nastawieniem przyjdzie – zachęcał biskup Marek

Podejmując temat związku młodzieży z Kościołem, ukazał, że w przypadku ludzi młodych bardzo często nie mamy do czynienia z rzeczywistością odrzucenia Kościoła jako nauczyciela i wspólnoty wiary, ale w życiu wielu młodych nie nastąpiło jeszcze przyjęcie Kościoła – żyją w przeświadczeniu, że nie jest im do niczego potrzebny. Swoją prelekcję biskup zbudował na dwóch blokach: “Z Kim i do kogo idziemy?” oraz “Jak i kiedy?” Kontynuacją nauczania była Eucharystia, w czasie której, nawiązując do przypowieści o dziesięciu trędowatych, mówił:

Obraz dziesięciu trędowatych myślę, że jest dla nas wielką okazją do refleksji  nad tym, w jakiej społeczności my jesteśmy (…). Można by było powiedzieć: już wszystko szło dobrze… ale jest dwa razy “ale” – po pierwsze jest trąd i nie mamy prawa wejść, moje doświadczenie wiary, bo inni nas nie przyjmą. Ile mamy w naszym życiu takich sytuacji, takich refleksji, gdzie dotyka nas to, że ktoś nie przyjmuje; nie przyjmuje naszego patrzenia, nie przyjmuje tego, co jest darem i wizją Boga. I trudno wejść, trudno stworzyć…

Ostatecznie jednak najważniejszą rzeczą w naszym życiu jest chwała Boga – konkludował biskup – sami z siebie nie mamy nic.

Wśród prelegentów pierwszego dnia roboczego znalazł się również redaktor naczelny “Misyjnych Dróg” oraz portalu “misyjne.pl”. Tematem wystąpienia o. Marcina Wrzosa OMI była rzeczywistość tzw. młodych mediów. Prelegent ukazywał, jak bardzo młodzi ludzie są zakorzenieni w sferze świata wirtualnego. Wskazując na przepowiadanie Ewangelii, przywołał wypowiedź Benedykta XVI z 2010 roku, który przyrównał Internet do czasów pierwszej ewangelizacji. Patrząc na cel naszej obecności w mediach, podkreślił, że chodzi o doprowadzenie do wspólnoty “żywych” w świecie realnym.

Blok popołudniowy otworzyły siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi, które dzieliły się doświadczeniem nowej ewangelizacji w przepowiadaniu do młodzieży. Nawiązując do spotkania odpowiedzialnych za duszpasterstwo młodzieży w Rzymie, wskazały na trzy grupy, do których kierował nauczanie Jezus. Były to: duże skupiska ludzi, mniejsze grupy (dwunastu, siedemdziesięciu dwóch) i wreszcie towarzyszenie indywidualne. Te wszystkie grupy muszą być obecne w naszej trosce przepowiadania.

Psychologiczne spojrzenie na młodzież stanowiło kanwę wykładu mgr. Szymona Bręńskiego i dr Jolanty Próchniewicz, którzy ukazali procesy i meandry samoświadomości osób młodych, a także zagrożenia i mity, jakie funkcjonują w społeczeństwie. Ostatnim głosem części naukowej był wykład Prowincjalnego Duszpasterza Młodzieży – o. Tomasza Maniury OMI, który podkreślał wagę posługi wobec młodych oraz dzielił się osobistymi spostrzeżeniami.

Na prośbę kleryków zorganizowano również spotkanie scholastykatu z misjonarzami ludowymi. Młodsi bracia mieli okazję zadać pytania, dotyczące trudnych i pięknych momentów misjonarskiego życia.

Coroczna sesja formacyjna dla misjonarzy jest okazją do podzielenia się doświadczeniem głoszenia między samymi rekolekcjonistami – służyły temu spotkanie panelowe.

W ostatnim dniu sesji Eucharystię w intencji misjonarzy ludowych sprawował prowincjał – o. Paweł Zając OMI. W słowie skierowanym do zebranych, podkreślił piękno posługi słowa:

Wskazując na trudne czasy, w których przyszło nam żyć, prowincjał podkreślił moc słowa Bożego, które wciąż zachwyca. Przykładem był ostatni zjazd młodzieży wspólnot Niniwa, który zgromadził w Iławie ponad 300 młodych, zachwyconych słowem. Swoją homilię zakończył prośbą skierowaną do Boga o nowe, liczne i święte powołania do Zgromadzenia.

Módlmy się też gorąco do Pana Boga o nowe powołania do naszego Zgromadzenia, bo wiemy doskonale jak bardzo jesteśmy potrzebni, jak bardzo zabiegają o nas kapłani, zabiegają o nas parafie, diecezje; abyśmy mogli służyć w tej właśnie posłudze słowa. Jeśli Bóg zechce, niech nam da liczne powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, abyśmy mogli to dobro, z łaski Bożej, w świecie pomnażać.

Na zakończenie sesji formacyjnej o. Paweł Zając OMI spotkał się z misjonarzami ludowymi, aby jeszcze raz podziękować za ich posługę. Przekazał również słowa uznania, jakie o posłudze misjonarzy ludowych złożyli m.in. abp Wiktor Skworc czy abp Stanisław Gądecki.

W spotkaniu formacyjnym misjonarzy ludowych uczestniczyło blisko 20 oblatów-prezbiterów, brali w niej udział również klerycy ostatnich lat formacji seminaryjnej, którzy rozważają podjęcie tej podstawowej dla naszego charyzmatu posługi. Misjonarze ludowi to oblaci oddelegowani przez władze zakonne do głoszenia misji parafialnych i rekolekcji, dobierani do tej posługi ze względu na osobiste charyzmaty i zdolności. Spotkania formacyjne są dla nich okazją do rozwoju duchowego, jak również ciągłego szkolenia warsztatu misjonarskiego. W Polsce posługuje kilkudziesięciu oblatów – misjonarzy ludowych.

 

(tekst i zdj. P. Gomulak OMI – oblaci.pl)