W dniach 19-27 października br. o. Janusz Napierała OMI wraz z o. Pawłem Gomulakiem OMI (z klasztoru w Opolu) głosili rekolekcje przygotowujące parafię pw. Świętego Mikołaja w Warszowicach (archidiecezja katowicka) do jubileuszu 60-lecia wybudowania obecnej świątyni. Tygodniowe nauki oparte były o temat Kościoła, a motywacją były słowa Objawienia zawarte w siedmiu listach, jakie skierował Chrystus do Kościołów w Azji Mniejszej, zawarte w księdze Apokalipsy św. Jana.