W kaplicy klasztornej odbyła się kanoniczna instalacja nowego przełożonego wspólnoty zakonnej w Kędzierzynie-Koźlu. Został nim o. Marek Pycka OMI, który przez ostatnie lata pełnił funkcję superiora, ekonoma i proboszcza w Laskowicach Pomorskich.

Zgodnie z wymogami Kodeksu Prawa Kanonicznego, nominat złożył publicznie wyznanie wiary oraz przysięgę posłuszeństwa Kościołowi. Instalacji nowego superiora dokonał – o. Rafał Kupczak OMI, który zakończył dwie kadencje pełnienia funkcji superiora tejże wspólnoty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie została ukonstytuowana nowa administracja domu zakonnego. Wraz z nowym superiorem tworzą ją:

  1. o. Krzysztof Jurewicz OMI – 1 radny
  2. o. Piotr Lepich OMI – 2 radny

Zmiany personalne w domu zakonnym w Kędzierzynie-Koźlu

(kw)