W dniu 3 lipca 2018 roku odwiedził nasz komunitet najwyższy przełożony Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej – o. Louis Lougen OMI. Ojcu generałowi towarzyszył o. Paweł Zając OMI – prowincjał polskiej prowincji. Najważniejszym powodem przyjazdu była chęć złożenia wizyty o. Józefowi Chlebkowi OMI, który w stanie paliatywnym przebywa w swojej wspólnocie zakonnej. Po rozmowie z chorym o. Louis wyrażał swój podziw dla jego pokory i spokoju ducha, podziękował również wspólnocie za opiekę nad współbratem. Wspomniał, że sam niedawno doświadczył śmierci bliskich sobie osób i w sposób oczywisty zaczął częściej myśleć o momencie śmierci – taka postawa o. Józefa jest niesamowitym umocnieniem. Na koniec ojciec generał nałożył ręce na chorego, prosił dla niego o ducha mądrości i udzielił mu błogosławieństwa.

Nadarzyła się również okazja, aby z generałem spotkali się obecni w klasztorze zakonnicy. Ojciec Lougen wspominał swoją wcześniejszą wizytę w Kędzierzynie-Koźlu i zauważył prace remontowe, jakie zostały poczynione w klasztorze. Dopytywał się również o nasze posługiwanie. Po kawie, w towarzystwie prowincjała, wrócił do Kokotka, gdzie uczestniczy w spotkaniu młodzieży oblackiej.

Ojciec Louis Lougen OMI jest amerykańskim oblatem. Pracował jako misjonarz w Brazylii. Pełnił urząd radnego Prowincji São Paulo, Prowincjała Prowincji Stanów Zjednoczonych, a od 2010 roku jest Superiorem Generalnym Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Jest 11 następcą św. Eugeniusza de Mazenoda. Mieszka w Rzymie w domu generalnym zgromadzenia.