CZY W KOŚCIELE TRZEBA NOSIĆ MASECZKĘ OCHRONNĄ?

Od czwartku, 16 kwietnia, w związku z panującą pandemią koronawirusa został wprowadzony obowiązek zakrywania ust i nosa. Nakaz ten dotyczy także miejsc ogólnodostępnych, w tym  budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby kultu religijnego.

Dlatego warto wiedzieć, że:

➡️ Wierni gromadzący się w kościołach na liturgii (Mszach św.) i poza nią (np. w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu) są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa.
➡️ Twarz można odsłonić przy przyjmowaniu Komunii św. w taki sposób, aby nie dotykać rękami zewnętrznej części maski.
➡️ Ten sam obowiązek (zasłaniania ust i nosa) dotyczy osób posługujących (ministrantów, lektorów), którzy znajdują się podczas liturgii w prezbiterium.
➡️ Z obowiązku zasłonięcia ust i nosa w czasie liturgii zwolniony jest tylko celebrans/celebransi ją sprawujący (podczas jej trwania).