12 maj 2019

Na zakończenie wizytacji kanonicznej naszej Wspólnoty, ojciec prowincjał Paweł Zając, podczas Mszy św.  w naszym kościele razem ze wspólnotą zakonną i parafialną dziękował Bogu za 60 lat życia kapłańskiego o. Antoniego Skwierawskiego OMI. Eucharystii przewodniczył sam jubilat, a ojciec prowincjał wygłosił okolicznościowe kazanie. Były też życzenia. Jako pierwsi winszowali przedstawiciele rady parafialnej.

26 maj

Ojciec superior reprezentował wspólnotę na spotkaniu przełożonych w Piekarach Śląskich. Podczas Eucharystii dziękowaliśmy za 100 letnią posługę oblatów, która rozpoczęła się w tym sanktuarium. Przełożonych zaszczycił niespotykany gość.

24 czerwiec

Po  długich latach posługi w naszej wspólnocie pożegnaliśmy o. Franciszka Kaczmarka OMI, który decyzją prowincjała został przeniesiony do naszego klasztoru w Lublińcu, aby tam w godnych warunkach i pod dobrą opieką przeżywać  czas doświadczenia choroby.  Wszystko rozpoczęło się uroczystą kolacją.

W tym dniu nasz  superior, o. Rafał Kupczak OMI, został oficjalnie wprowadzony na urząd przełożonego na drugie trzech lecie. Nowa rada domowa (najbliżsi współpracownicy superiora) to ojcowie: proboszcz Krzysztof Jurewicz – I Radny, o. ekonom Robert Skup – II Radny.

1 lipiec

Do naszej wspólnoty dołączyli ojcowie: Marcin Dyrda OMI (wikariusz), Janusza Napierała OMI (misjonarz ludowy), Piotr Lepich (długoletni misjonarz z Kamerunu)

2-3 wrzesień

Nasza wspólnota pod przewodnictwem o. Piotra Lepicha OMI przeżyła kolejny dzień skupienia, był to czas budowania się przykładem duchowości o. Piotra i Ojców Pustyni, których przywoływał

7-8 październik

Ojciec Janusz Napierała OMI zdobył się na odwagę by do nas, zakonników, podczas dnia skupienia mówić o miłości, ale w całkiem nowej odsłonie. Jesteśmy wdzięczni!!!

R. Kupczak OMI