W niedzielę 24 marca 2019 roku świętowaliśmy we wspólnocie parafialnej jubileusz 85-lecia życia ojca Leona Witka OMI. Jednocześnie jubilat obchodził 57. rocznicę przyjęcia przez niego święceń prezbiteratu. Wszyscy jesteśmy wdzięczni Bogu za jego obecność pośród nas, posługę przy ołtarzu, a zwłaszcza w konfesjonale. Nie sposób nie wspomnieć o niegasnącym uśmiechu jubilata i niesamowitej pogodzie ducha. Ad plurimos annos!

(pg)