Z nowego dekretu naszego biskupa Ordynariusza – obowiązuje od soboty 17 października (CAŁY DEKRET ZNAJDUJE SIĘ OBOK)

Punkt 5.
Sprawowanie sakramentu pokuty nie może się odbywać w zamkniętych konfesjonałach. W przypadku, gdy w danym kościele nie ma konfesjonałów otwartych, należy przenieść spowiedź do bocznych kaplic czy innych tego typu miejsc w kościołach bądź w bliskiej od nich odległości, odpowiednio przestronnych i często wietrzonych. Krata, oddzielająca penitenta od spowiednika, ma być pokryta folią ochronną, właściwie dezynfekowaną i codziennie zmienianą. Zarówno penitent, jak i spowiednik mają mieć zasłonięte usta i nos. Zabrania się podawania wiernym do ucałowania stuły tam, gdzie jest taki zwyczaj”.

Spowiedź święta od jutra, tj. od soboty 17 października w naszym kościele TYLKO NA SALCE PARAFIALNEJ (wejście z placu kościelnego – pierwsza salka po prawej stronie).