Od dnia dzisiejszego cała nasza zakonna wspólnota Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Pogorzelcu dodatkowo każdego dnia modli się w kaplicy klasztornej o wygaśnięcie epidemii koronawirusa, za wszystkich opiekujących się w szpitalach chorymi, lekarzy, personel medyczny ( o co również nas prosił personel medyczny), wszystkie służby sanitarne, o zdrowie dla chorych, za wszystkich naszych parafian, za całe nasze miasto. Niech dobry Bóg nam błogosławi!