Przy okazji prac remontowych w naszym kościele, w których etap wchodzi również zmiana oświetlenia figury Zmartwychwstałego nad ołtarzem głównym, udało się również wykonać zdjęcia z dachu kościoła. Pięknie widać z nich np. Górę św. Anny.

(pg/zdj. Tomasz Nowak)