22.11.2020 r. NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
07.00 Za ++ Mariannę i Wiktora Pawłowskich, ++ braci Józefa i Ryszarda.
08.30 W intencji scholi, chóru, zespołów muzycznych Credamus i Tiako oraz organistów z naszej parafii.
10.00 W intencji Aleksandry i Tomasza w 15 rocznicę ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę NMP dla nich i rodziny.
11.30 W intencji Janusza z okazji 60 urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę NMP dla niego i rodziny.
13.00 W intencji Liwii z okazji 14 urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę NMP dla niej i rodziny.
16.00 Za + Eugenię Ziarko w 5 rocznicę śmierci, jej + męża Józefa, ++ rodziców z obu stron oraz ++ z rodzin: Ziarko, Kusienicki, Woźniak i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za + męża Mariana Pawlak w 15 rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron oraz + szwagra Michała.
20.00 Za + Zofię Pokorską,++ rodzeństwo Czesława, Mariannę i Helenę oraz ich rodziców Mariannę i Józefa o oczyszczenie ze wszystkich win i wieczne zbawienie za przyczyną Najświętszego Serca Jezusowego.

23.11.2020 r. PONIEDZIAŁEK – DZIEŃ POWSZEDNI
07.00 Za + Norberta Sojkę OMI – Msza św. gregoriańska.
07.00 Za + Teresę Szendzielorz o radość nieba.
08.00 Za + Jadwigę Jastrzębską oraz ++ z rodziny.
08.00 Za ++ rodziców Stanisława i Antoninę Janiec, ++ Mariannę, Stefana Janiec oraz + męża Władysława Zdziech.
18.00 Dziękując za szczęśliwe przeżycie wszystkich lat, z prośbą do P.J. Miłosiernego i Jego Matki o dalszą opiekę
i łaski dla rodziny Sławomira i Andrzeja.
18.00 Za ++ rodziców, ++ Zofię, Ludmiłę, Jana Goroszko, Zofię, Feliksa Sugajskich, Stanisławę, Stefana Trusiów, Marylę, Marię, Stanisława Goroszko, Stefanię Włodarczyk.

24.11.2020 r. WTOREK – WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW ANDRZEJA DUNG – LAC, PREZBITERA
07.00 Za + Norberta Sojkę OMI – Msza św. gregoriańska.
08.00 Za + Leokadię Turowską – intencja od IX Róży Żywego Różańca Świętego..
08.00 Za ++ rodziców Piotra, Marię, Antoninę, siostry Gertrudę i Różę, braci Ryszarda, Franciszka i Rudolfa.
18.00 Za + Pawła Kułakowskiego, + siostrę Stefanię Kowalską i ++ z rodziny.
18.00 Za ++ Katarzynę i Jana Niesobskich oraz ++ z rodziny z obu stron.

25.11.2020 r. ŚRODA – DZIEŃ POWSZEDNI
07.00 W intencji Marianny w 94 rocznicę urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę NMP, dar zdrowia dla niej i całej rodziny.
08.00 Za + Katarzynę Zacharską w dniu imienin, jej + syna Wiesława i ++ z rodziny z obu stron.
08.00 Za ++ rodziców Katarzynę i Pawła Sedlaczek oraz ++ krewnych z obu stron.
18.00 W intencji kolejarzy o Boże błogosławieństwo dla żyjących i ich rodzin oraz szczęście wieczne dla zmarłych.
18.00 Za + Mieczysława Mierzwińskiego.

26.11.2020 r. CZWARTEK – DZIEŃ POWSZEDNI
07.00 Za ++ rodziców Józefa Czechowskiego, Helenę i Jana Gacka oraz Hildegardę i Jana Szymaczek, ++ z rodziny.
08.00 Za ++ rodziców Helenę i Franciszka Rutkowskich, szwagra Wiesława Niemirowskiego, Barbarę i Mieczysława Wontorów, ich syna Przemysława oraz Janinę i Stanisława Grzesików.
08.00 Za + męża Waldemara Zamczewskiego oraz ++ rodziców Katarzynę i Józefa Bek.
08.00 Za + Józefa Kozłowskiego – w dniu pogrzebu.
18.00 W intencji Eugenii z okazji 83 urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo
i opiekę NMP dla niej i rodziny.
18.00 Za ++ rodziców Jadwigę i Bronisława Jastrzębskich oraz dziadków Anastazję i Franciszka, brata Gabriela
i ++ z rodziny.

27.11.2020 r. PIĄTEK – DZIEŃ POWSZEDNI
07.00 Za + męża Stanisława, ++ rodziców, rodzeństwo i + teściową Zofię.
08.00 W intencji Tadeusza, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i ulgę w cierpieniu.
08.00 Za ++ rodziców Franciszka i Katarzynę Buśko, Bogdana, Grażynę, Magdalenę, babcię Felicję, brata Mirosława oraz ++ z rodziny Buśko i Patalas.
15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
18.00 Za + Teofilę Mackiewicz w rocznicę śmierci, ++ Józefa i Antoniego oraz ++ z rodziny Mackiewicz, Mazur
i Świerz.
18.00 Za + Stanisława Machlarz w 5 rocznicę śmierci i ++ z rodziny z obu stron.

28.11.2020 r. SOBOTA – DZIEŃ POWSZEDNI
07.00 W intencji Piotra i Sławka z rodziną, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę MB.
07.00 Za + Władysławę Brzeską – intencja od córki Leokadii z rodziną.
08.00 Za ++ z rodziny Niestrój i Sladek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
08.00 Za ++ Michała i Wiktorię Laskowski oraz ++ z rodziny z obu stron.
18.00 Za + Sabinę Smykała o radość nieba.
18.00 Za + męża Emila Muszyńskiego w rocznicę śmierci oraz ++ rodziców i teściów.

29.11.2020 r. I NIEDZIELA ADWENTU
07.00 Za + Władysławę Brzeską o radość nieba – intencja od koleżanek.
08.30 Za + męża i ojca Tadeusza Łotockiego, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron.
10.00 Z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę MB dla Mariana, Urszuli i całej rodziny.
11.30 W intencji parafian.
13.00 ROCZKI
16.00 W intencji Zygmunta z okazji jego urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dar zdrowia, opiekę NMP dla niego i jego rodziny.
18.00 Za ++ w m – cu listopadzie: śp. Helenę Szymoniak, Jana Kamińskiego, Danutę Szumiec, Janinę Chałek, Krystiana Janocha, Krzysztofa Szremskiego, Stanisława Adamczyk, Hildegardę Hampf, Jana Bieniuszewicz, Stanisława Lewandowskiego, Stanisławę Górczana, Danutę Górnik, Bogumiła Bużko, Leokadię Turowską, Tadeusza Dybek, Teresę Marek, Stanisława Dobrowolskiego, Krzysztofa Baran, Zofię Niedźwiecką, Stefanię Dereń, Marię Szczepańską, Andrzeja Luczewskiego, Joachima Paluch, Piotra Moszko, Piotra Krause, Teresę Szendzielorz, Sabinę Smykała, Antoniego Kamińskiego, Józefa Kozłowskiego, Stanisławę Siemieńczuk.
20.00 W intencji Danuty z okazji 60 rocznicy urodzin i Adama z okazji 18 urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o dary Ducha Świętego, opiekę Bożej Rodziny dla nich i całej rodziny