01.04.2019 r. PONIEDZIAŁEK  Dzień powszedni.
06.30 RÓŻANIEC
07.00 W intencji wnuczka Kamila z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże oraz za   ++ z rodziny Tunowskich, żonę Eugenię, rodziców Mariannę i Kazimierza.
08.00 Za + męża Józefa Stobrawe, ++ rodziców i pokrewieństwo.
10.00 Za + Anielę Bobrowską, jej + męża Edwarda, + Jana Kirepka.
17.15 RÓŻANIEC III RÓŻA
18.00 Za + męża Józefa Podlyska w 1 rocznicę śmierci, za + Jana Pawełka i ++ z rodziny z obu stron.
18.00 Za + męża Władysława, ++ z rodzin Iwanejko i Gołębiowskich.
20.00 Za + Anastazję Godula w 5 rocznicę śmierci i ++ z rodziny.

 

02.04.2019 r. WTOREK  Dzień powszedni.
06.30 RÓŻANIEC
07.00 W intencji Grażyny z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dar zdrowia, błogosławieństwo Boże dla niej i całej rodziny – intencja od koleżanki.
08.00 Za + Zofię Pałka, córki: Helenę, Marię, Franciszkę, za ++ zięciów Mariana, Jerzego, Jana, Romana.
10.00 Za + Marię Fiedosiewicz o spokój jej duszy i ++ z rodziny.
16.30 DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI..
18.00 O świętość życia dla kapłanów naszego dekanatu i całego miasta oraz o dar licznych, świętych powołań kapłańskich, zakonnych
i misyjnych.
18.00 Za + Helenę Hebda w rocznicę śmierci, jej męża Mieczysława, syna Jana i synową Marię, ++ pokrewieństwo.
18.00 Za ++ z rodziny Mikołajczak i ++ z rodziny Strzałek.
18.00 Za + Rudolfa Swaczyna, córki Helgę i Helenę, ++ rodziców Swaczyna i Mateja, siostry Matyldę i Gertrudę.

 

03.04.2019 r. ŚRODA  Dzień powszedni.
06.30 RÓŻANIEC
07.00 Za + Marię Ryczek – intencja od rodziny Szewczyków i Budysiów z Gorzkowa.
08.00 Za ++ Helenę, Józefa, i Stanisława Dąbrowskich.
10.00 W intencji chorych.
17.15 RÓŻANIEC III RÓŻA
18.00 Za ++ Anielę, Jana, Helenę, Józefa, Annę, Jana i Alfonsa , ++ pokrewieństwo z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za + męża Tadeusza Hordyjewicz, + Janinę Kempa i ++ z rodziny z obu stron.
18.00 Za + męża Wiesława Janiszewskiego w 2 rocznicę śmierci, jego ++ rodziców Honoratę i Józefa, siostrę Urszulę, dziadków Szymańskich, Janiszewskich, Nowakowskich, Jakubik, ++ Janinę Nowakowską, Czesława Bukałę  i dusze w czyśćcu cierpiące.
20.00 Za + Krystiana Ryborz.

 

04.04.2019 r. CZWARTEK  Dzień powszedni.
06.30 RÓŻANIEC
07.00 O łaskę nieba dla śp. Marii Ryczek – intencja od chrześnicy Bożeny z rodziną.
08.00 Za + : Józefa Bednarek w rocznicę śmierci, jego żonę Leokadię i ++ pokrewieństwo z obu stron.
08.00 Za + męża Stanisława Baczyńskiego w 5 rocznicę śmierci, ++ z rodziny Baczyńskich i Bachryj.
17.15 RÓŻANIEC III RÓŻA
18.00 O nowe, liczne i święte powołania, kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii i za wszystkich powołanych.
18.00 Za + ojca Stanisława Zasowskiego w rocznicę śmierci, + mamę Helenę, ++ z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące

 

05.04.2019 r. PIĄTEK  Dzień powszedni.
06.30 RÓŻANIEC
07.00 W intencji bezdomnych.
07.00 Za ++ rodziców Marię i Dymitra Kluk, brata i bratową, ++ z rodzin: Kluk, Serafin, Krupa, Ochocki, Kowacki, Zgoda, Stasiak, Łoziński, Jaworski.
08.00 W intencji + córki i siostry Reginy Zielonka w 4 rocznicę śmierci, jej męża Piotra i dusze w czyśćcu cierpiące.
15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
17.15 DROGA KRZYŻOWA.
18.00 Msza św. przebłagalna Sercu Jezusowemu za grzechy w naszej parafii, rodzinach, wspólnotach oraz za czcicieli Serca Jezusowego.
18.00 Za + Gerharda Hibnera w 4 rocznicę śmierci, ++ rodziców, braci i krewnych.

 

06.04.2019 r. SOBOTA  Dzień powszedni.
06.30 RÓŻANIEC
07.00 O szczęśliwe rozwiązanie i błogosławieństwo Boże dla noworodka i rodziny.
08.00 Z okazji 50 rocznicy ślubu Wandy i Lecha, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę NMP dla jubilatów i rodziny.
08.00 Za + Marię Walczyk – intencja od koleżanek.
17.15 RÓŻANIEC III RÓŻA
18.00 Za + Urszulę Skrepnicką w 1 rocznicę śmierci, + męża Sylwestra oraz ++ z rodziny.
18.00 Za + Tadeusza Wójcik w rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron, + brata Antoniego i szwagra Pawła,  ++ pokrewieństwo z obu stron.

 

07.04.2019 r.   V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.
06.30 GODZINKI DO NMP
07.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 80 urodzin Helmuta, z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę NMP dla niego i całej rodziny.
08.30 Za + Cecylię w 1 rocznicę śmierci.
10.00 O dar nieba w rocznicę śmierci Feliksa Sikorskiego i jego żony Felicji oraz Marii i Józefa Adamowicz, za   ++ pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
10.00 Za + męża Tadeusza Kielańskiego, za + siostrę Helenę Such, + zięcia Franciszka Szwalbe i ++ z rodziny Łukowskich.
11.30 W intencji parafian.
13.00 W intencji Joanny i Dawida z podziękowaniem za pierwszy rok życia w sakramencie małżeństwa oraz dar życia ich poczętego dziecka,
z prośbą o błogosławieństwo Boże dla nich i rodziny.
16.00 Za + Stanisława Głąbikowskiego, jego ++ rodziców Jana i Honoratę Głąbikowskich, + siostrę Krystynę, + Jerzego Kaczmarka i ++ z rodziny z obu stron.
18.00 Za + syna ks. Krzysztofa Bytomskiego w 5 rocznicę śmierci, + męża Jana, ++ rodziców, teściów, ++ z rodziny obu stron.
20.00 Za + Stefanię Hudoba, jej + męża, ++ rodziców i dziadków z obu stron.