25.03.2019 r. PONIEDZIAŁEK  Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
06.30 RÓŻANIEC
07.00 Za + Katarzynę Miksiewicz – intencja od brata Mieczysława
08.00 Za + Bronisławę Kamińską – Msza św. gregoriańska.
08.00 Za + Irenę Drost i ++ z rodziny z obu stron.
17.15 RÓŻANIEC II RÓŻA
18.00 Za + Stanisława Bireckiego i ++ z rodziny.
18.00 W intencji VIII Róży Żywego Różańca Świętego dziękując Panu Bogu za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą
o błogosławieństwo i zdrowie dla żyjących i ich rodzin oraz spokój wieczny dla zmarłych z tej Róży.

 

26.03.2019 r. WTOREK  Dzień powszedni.
06.30 RÓŻANIEC
07.00 Za + Barbarę Stanisz w 10 rocznicę śmierci, ++ z rodziny Stanisz, Zając i Kantor.
08.00 Za + Bronisławę Kamińską – Msza św. gregoriańska
08.00 Za + Jana Pałasz i jego żonę Marię.
16.30 DROGA KRZYZOWA DLA DZIECI
17.15 RÓŻANIEC II RÓŻA
18.00 Za + Eugeniusza Kasprzak, ++ rodziców, rodzeństwo z rodziny Kasprzak i Frank.
18.00 Za + Jerzego Tyka w 20 rocznicę śmierci, jego + żonę Małgorzatę i ++ z rodziny z obu stron.

 

27.03.2019 r. ŚRODA  Dzień powszedni.
06.30 RÓŻANIEC
07.00 Za + Katarzynę Miksiewicz – intencja od brata Mieczysława.
07.00 Za + Zofię  Irenę Jastrzębowską w 10 rocznicę śmierci, ++ z rodziny.
08.00 Za + Marię Górską zd. Seweryn, z okazji urodzin o dar nieba i wszystkich ++ z rodziny.
17.15 RÓŻANIEC II  RÓŻA
18.00 Za + męża Krzysztofa, + szwagra Stanisława, teściów Irenę i Stefana Bylinów o spokój ich duszy oraz + Felicję Plucińską
18.00 Za + męża Michała Kierdal, + brata Adama, ++ rodziców z obu stron, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

28.03.2019 r. CZWARTEK  Dzień powszedni.
06.30 RÓŻANIEC
07.00 Za + Annę Bobrowską – intencja od rodziny Potawskich z dziećmi.
07.00 Msza św. wynagradzająca za grzechy alkoholizmu.
08.00 Za + męża Jerzego, ++ rodziców z obu stron, ++ brata, siostrę, chrześniaka i ++ z rodziny z obu stron.
08.00 Za + Anielę Bobrowską i ++ z pokrewieństwa z obu stron.
17.15 RÓŻANIEC II  RÓŻA
18.00 W 50 rocznicę urodzin Bożeny  z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę NMP na kolejne lata dla niej i jej rodziny.
18.00  W intencji Krystyny z okazji urodzin, z podziękowaniem Panu Bogu za wszelkie łaski, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże dla niej
i rodziny.

 

29.03.2019 r. PIĄTEK  Dzień powszedni.
06.30 RÓŻANIEC
07.00 Za + Annę Bobrowską – intencja od koleżanki Haliny z rodziną.
08.00 Za + Małgorzatę Lesiak w 9 rocznicę śmierci o Miłosierdzie Boże dla niej i za dusze w czyśćcu cierpiące.
08.00 Za + Monikę Jaskuła w rocznicę śmierci, + męża Zygmunta i ++ pokrewieństwo z obu stron.
15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
17.15 DROGA KRZYŻOWA.
18.00 Za ++ Marię i Michała Tesarowiczów w rocznicę śmierci i ich ++ krewnych.
18.00 Za + męża Franciszka Góra, ++ rodziców Joannę i Jana oraz Józefę i Michała, ++ braci: Ryszarda, Zygmunta, Wojciecha, + bratową Walerię, szwagra Kazimierza, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

30.03.2019 r. SOBOTA  Dzień powszedni.
06.30 RÓŻANIEC
07.00 Za + Jana Nowaka w 21 rocznicę śmierci, + syna Jerzego Nowaka w 9 rocznicę śmierci i wszystkich
++ z rodziny z obu stron.
07.00 Za + męża Zygfryda Pierszkała w rocznicę urodzin, ++ rodziców Klarę i Henryka oraz ++ braci Jana i Andrzeja.
08.00 Za + Krystynę Matter w rocznicę śmierci, jej + męża Edwarda, ++ Zbigniewa i Damiana Kostrzeba, ++ z rodziny z obu stron.
08.00 Za + rodziców Halinę i Kazimierza Michalewicz w 3 rocznicę śmierci, za ++ z rodziny z obu stron.
17.15 RÓŻANIEC II RÓŻA
18.00 Za + Marię Skucik w 1 rocznicę śmierci, jej + męża Ludwika, wnuka Łukasza i wszystkich ++ z rodziny.

 

31.03.2019 r.   IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.
06.30 GODZINKI DO NMP
07.00 Za ++ Janinę i Józefa Wasiak, ++ z rodziny Czech i Wasiak.
08.30 Za + Ireneusza Halikowskiego z okazji jego urodzin, ++ Władysławę i Bolesława Lankamer i dusze w czyśćcu cierpiące.
10.00 Za + Ewę Zalewską w 4 rocznicę śmierci, jej + męża Antoniego, wszystkich ++ z rodziny z obu stron.
10.00 Za + Walentego Lipok o dar życia wiecznego.
11.30 Jubilaci Anna i Roman dziękują za łaskę sakramentu małżeństwa i za wspólnie przeżyte 60 lat, prosząc
o błogosławieństwo Boże i opiekę NMP dla siebie i rodziny.
13.00 Roczki
16.00 Za + Eugeniusza Lenczewskiego w 1 rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron, ++ z rodziny.
18.00 W intencji synów Grzegorza i Tomasza z prośbą o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego oraz w intencji + mamy Zofii Durałek
w rocznicę śmierci, + ojca Jana, ++ teściów Jadwigę i Franciszka Radzik, za + siostrę Janinę, ++ Jana i Zbigniewa i ++ z rodziny z obu stron.
20.00 Za ++ parafian w miesiącu marcu: śp. Stanisław Głąbikowski, Janina Szymańska, Mariola Mazurkiewicz, Janina Czajkowska, Kazimierz Mazur, Walter Harnasz, Bogumiła Kordek, Henryk Foryś, Kazimiera Kordek, Jan Kusio, Mieczysław Burczak, Czesław Filipak, Zbigniew Kurdziel.