18.02.2019 r. PONIEDZIAŁEK – Dzień powszedni.
06.30 RÓŻANIEC
07.00 Z okazji 80 urodzin siostry Dominiki SM, z podziękowaniem za wszystkie odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę NMP , dar zdrowia na kolejne lata.
08.00 Za ++ Barbarę Małys, Leona i Zofię Kasprzak, ++ z rodziny Kasprzaków i Polaków.
08.00 Za ++ Marię i Franciszka Grzywocz.
17.15 RÓŻANIEC VII  RÓŻA
18.00 Za + męża Józefa Serwaczak, ++ rodziców Marię i Andrzeja oraz Michalinę i Józefa, ++ braci Bronisława, Józefa i Franciszka Kordek,                                                                  + siostrę Stanisławę i jej męża Bronisława Bombę.
18.00 Za + męża Feliksa Wiktorek w 17 rocz. śmierci, ++ rodziców z  obu stron, ++ Janinę, Ryszarda, Katarzynę i wnuka Jakuba oraz wszystkich                                                        ++ z rodziny.

 

19.02.2019 r. WTOREK – Dzień powszedni.
06.30 RÓŻANIEC
07.00 Za ++ Wiktorię i Wacława Mikulskich oraz wszystkich ++ z rodziny Mikulskich

i Piaseckich.

08.00 Za ++ rodziców Stefanię i Antoniego i ++ z rodziny.
08.00 W intencji Ireny i Marcina  o Boże błogosławieństwo, opiekę NMP na każdy dzień życia.
17.15 RÓŻANIEC VII  RÓŻA
18.00 W intencji parafialnego zespołu Caritas, wolontariuszy, oraz wszystkich potrzebujących.
18.00 Za ++ Jadwigę i Antoniego Pach, ++ Marię i Kazimierza, ++ pokrewieństwo z obu stron.

 

20.02.2019 r. ŚRODA – Dzień powszedni.
06.30 RÓŻANIEC
07.00 Za + Dariusza Zolich w 2 rocz. śmierci – int. od wspólnoty Neokatechumenalnej.
08.00 Za + męża Andrzeja w rocz. śmierci, ++ teściów i rodzeństwo o spokój ich duszy.
08.00 Za + Juliusza, ++ z rodziny z obu stron.
17.15 RÓŻANIEC VII  RÓŻA
18.00 W 15 rocz. śmierci Jadwigi Hałka o łaskę nieba i odpuszczenie grzechów, wszystkich ++ z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za + Monikę Martyniuk i jej + dziadka Kazimierza.

 

21.02.2019 r. CZWARTEK – Dzień powszedni.
06.30 RÓŻANIEC
07.00 Za ++ z rodziny Szlajner, Żyworski, Kola, Kienast i Pawłowski.
08.00 Za ++ Wojciecha i Marię Bachryj, ++ męża Stanisława Baczyńskiego, brata Michała, bratową Marię, ++ teściów Walerię i Michała Baczyńskich i ++ z rodziny z obu stron.
08.00 Za + Zbigniewa Kostrzebę w 10 rocz. śmierci, + syna Damiana, ++ z rodziny.
17.15 RÓŻANIEC VII  RÓŻA
18.00 Za + syna Marka Mojzyk w 2 rocz. śmierci, + męża Zbigniewa, ++ Adama, Ewę i Marię Mojzyk, ++ Wiesława    i Jana Wysockich, ++ z rodziny                                                         z obu stron.
18.00 Za + Aloisa Troll, ++ rodziców, ++ Alfonsa Barteczko, Waltera Mleczko, ++ rodziców, ++ z rodziny Barteczko, Mleczko i Adamczyk.

 

22.02.2019 r. PIĄTEK  – Święto katedry św. Piotra, apostoła.
06.30 RÓŻANIEC
07.00 Za + męża i ojca Macieja Węglorz w 12 rocz. śmierci, wszystkich ++ z rodziny z obu stron.
07.00 Za ++ rodziców Helenę i Leona, + brata Stanisława i ++ z rodziny.
08.00 Za ++ rodziców Helenę Małecką i Kazimierza Ściślewskiego, ++ krewnych z obu stron.
15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
18.00 Za + Mieczysława Jasińskiego w rocz. śmierci, ++ z rodziny z obu stron.
18.00 Za + Dariusza Zolicha w 2 rocz. śmierci.

 

23.02.2019 r. SOBOTA – Wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika.
06.30 RÓŻANIEC
07.00 W int. Anny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Św. i podejmowanie właściwych decyzji w życiu.
07.00 Za + Małgorzatę Kais, + męża i ojca Józefa Bydzickiego, wszystkich ++ z rodziny.
08.00 Za + Antoninę Małek w 1 rocz. śmierci.
08.00 Za + Jadwigę Jastrzębską.
17.15 RÓŻANIEC VII RÓŻA
18.00 Za + Józefa Czuryło, ++ rodziców Feliksę i Józefa oraz Władysławę i Stanisława,

+ Grzegorza w 1 rocz. śmierci, wszystkich ++ z rodziny z obu stron.

18.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, w Bogu wiadomej intencji od rodziny B.

 

24.02.2019 r.   VII NIEDZIELA ZWYKŁA.
06.30 GODZINKI DO NMP
07.00 Za ++ Wincentego, Emilię i Józefa.
08.30 Za ++ Anielę i Franciszka Behr z okazji ich urodzin, + siostrę Marię Behr,

++ dziadków , ++ Otylię i Józefa Grabolus.

10.00 W int. Tomasza  w 10 rocz. urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą

o dalszą opiekę NMP i błogosławieństwo Boże.

11.30 W intencji parafian.
13.00 Roczki.
16.00 Za + ojca Józefa Bąk w 20 rocz. śmierci, + Annę Bąk, ++ dziadków z obu stron

i + Jana Jary.

18.00 Za + Pawła Kułakowskiego, + Stefanię Kowalską i ++ z rodziny.
20.00 Za ++ Łucję i Bolesława Stenzel, ++ Jana i Marię Stenzel, + Marcina Parylaka

i wszystkich ++ z rodziny Handrich i Stenzel.