Wprawdzie dobry takt dopomina się, aby o wieku kobiet nie mówić, ale przychodzi taki moment, gdy ilość lat jest oznaką mądrości. Pismo Święte w Psalmie 90,10 powie: “Miarą naszych lat jest lat siedemdziesiąt lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt”. Właśnie 80. rocznicę życia obchodziła s. Fidelis ze wspólnoty zakonnej sióstr służebniczek, których dom znajduje się na terenie naszej parafii.

Eucharystii w intencji jubilatki przewodniczył o. proboszcz – Krzysztof Jurewicz OMI. Koncelebrowali ją oblaci obecni 10. lutego w domu zakonnym. Msza św. zgromadziła wielu parafian, którzy wyrażali wdzięczność Bogu, ale również siostrze Fidelis, za jej obecność i pogodę ducha, którą wnosi w naszą wspólnotę parafialną.

Czcigodnej jubilatce życzymy przede wszystkim Bożego błogosławieństwa i opieki założyciela – bł. Edmunda Bojanowskiego, zdrowia i życzliwości ludzkiej. Ad plurimos annos…

(pg)