06.08.2018 r. PONIEDZIAŁEK  ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO.
06.30 GODZINKI DO NMP
07.00 Za ++ Jana i Katarzynę Niesobskich, ++ z rodziny.
07.00 Za + Edwarda Loch z prośbą o radość życia wiecznego.
17.15 RÓŻANIEC V RÓŻA
18.00 W int. Marioli i Andrzeja w rocz. ślubu oraz ich rodziców Elżbiety, Jana i Bogusława z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski, prosząc o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę NMP dla nich i całej rodziny.

 

07.08.2018 r. WTOREK  Dzień powszedni.
06.30 RÓŻANIEC
07.00 O Boże błogosławieństwo dla Sióstr Służebniczek i dar nowych powołań.
17.15 RÓŻANIEC V  RÓŻA
18.00 W int. Heleny z okazji 80 ur. – int. od przyjaciółek.
18.00 Dziękczynno-błagalna do NMP Nieustającej Pomocy z prośbą o zdrowie i szczęśliwy przebieg operacji dla Beaty

 

08.08.2018 r. ŚRODA  Wspomnienie św. Dominika, prezbitera.
06.30 RÓŻANIEC
07.00 Za + Jolantę Kołodziejczyk w 8 rocz. śmierci, + Mariana Parasa w 18 rocz. śmierci, ++ rodziców z obu stron, ++ w czyśćcu cierpiących.
17.15 RÓŻANIEC V RÓŻA
18.00 Za + syna ks. Krzysztofa Bytomskiego z okazji jego ur., + Jana, ++ rodziców i teściów, ++ z rodziny z obu stron.
18.00 Z okazji ur. Małgorzaty Turowskiej oraz Łukasza i Roberta, z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski, prosząc o błogosławieństwo boże, zdrowie i opiekę NMP dla nich i całej rodziny.

 

09.08.2018 r. CZWARTEK  Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy.
06.30 RÓŻANIEC
07.00 W int. parafian.
17.15 RÓŻANIEC V RÓŻA
18.00 Za + Irenę Jakowicką w 8 rocz. śmierci, jej ++ rodziców, wszystkich ++ z rodziny.
18.00 Za +Mariusza Orlińskiego w 8 rocz. śmierci, ++ rodziców z obu stron.

 

10.08.2018 r. PIĄTEK  Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika.
06.30 RÓŻANIEC
07.00 W int. Jowity i Tomasza Zaczyńskich z okazji 21 rocz. ślubu oraz ich córki Wiktorii z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski, prosząc o dalsze błogosławieństwo, opiekę Świętej Rodziny, dary Ducha Świętego oraz dar zdrowia dla całej rodziny.
15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
18.00 Za + Małgorzatę Tyka.
18.00 Za + Władysława Węgrzyn, jego + żony Rozalię i Annę, ++ z rodziny z obu stron.

 

11.08.2018 r. SOBOTA  Wspomnienie św. Klary, dziewicy.
06.30 RÓŻANIEC
07.00 Za + Helenę Zasowską w rocz. śmierci, + Stanisława, ++ z rodziny, ++ w czyśćcu cierpiących.
07.00 Za + Zbigniewa Bilik – int. od żony i rodziny Urbanów.
17.15 RÓŻANIEC V RÓŻA
18.00 Za + Bronisławę Panek w rocz. śmierci, ++ Augustyna i Jadwigę Panek, ++ Franciszka i Stefanię Lewczak, ++ Horsta, Agnieszkę, ++ pokrewieństwo z rodzin: Panek, Lewczak, Wolny, Sojka i Salbert.

 

12.08.2018 r. XIX NIEDZIELA ZWYKŁA.  
06.30 GODZINKI DO NMP
07.00 Za + Michała Gros z prośbą do Jezusa Miłosiernego o przyjęcia do Królestwa Bożego.
08.30 Za + Natalię Jewtuch w 10 rocz. śmierci.
08.30 Za + Józefa Gałuszyńskiego, ++ z rodziny z obu stron, ++ w czyśćcu cierpiących.
10.00 Za + Stanisława Dudek w 13 rocz. śmierci, ++ rodziców z obu stron, ++ rodzeństwo.
11.30 W 55 rocz. ślubu Marii i Stanisława Filarowskich z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski, prosząc o zdrowie, dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże dla jubilatów i całej rodziny.
11.30 W int. Marii Bury z okazji 85 ur. w podziękowaniu Panu Bogu i NMP za wszystkie otrzymane łaski, prosząc o zdrowie, dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże dla solenizantki i całej rodziny.
16.00 Za + Tomasza Aleks w 2 rocz. śmierci, ++ Paulinę i Wacława Misztal, + Józefa Aleks, + Karola Janosz, ++ pokrewieństwo z obu stron.
20.00 Za + Jarosława Stawowy w 2 rocz. śmierci.